banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017
23-6-2017

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(26/6)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 08h00: Ban Pháp chế họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI. (Lãnh đạo các Ban; tại Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh)

 

- 13h30: Ban KT-NS họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI. (tại Phòng họp số 01, Trụ sở HĐND tỉnh)

Thứ ba

(27/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (tại Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh, 02 ngày)

Làm việc

Thứ tư

(28/6)

Sáng

 

Chiều

Làm việc

 

Làm việc

Thứ năm

(29/6)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (Trưởng các Ban, CVP, Phó CVP tổng hợp tại phòng họp số 01)

- 08h00: Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết TW5, khóa XII của Đảng (tại Hội trường Ngọc Linh)

Làm việc

Thứ sáu

(30/6)

Sáng

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tại Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh; đ/c Thế, CVP)

 

- 13h30: Thường trực, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh dự họp Cơ quan Văn phòng định kỳ tháng 6/2017 (tại phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh)

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 02 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 05 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE