banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
28-2-2018
Cử tri kiến nghị: Ngày 28/4/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, một số hộ gia đình sản xuất, kinh doanh sinh sống tại một số xã không còn là xã khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg nên không được tiếp tục vay vốn và phải hoàn trả số tiền đã vay Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Do điều kiện hiện nay các hộ gia đình vẫn chưa có khả năng hoàn trả số tiền đã vay và vẫn đang có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các hộ gia đình này tiếp tục được vay vốn để sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg.
Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất,  kinh doanh tại vùng khó khăn
Ảnh minh họa: Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh

Bộ tài chính trả lời như sau:

- Theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội là các hộ gia đình thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg).

- Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 không phải là quyết định sửa đổi, bổ sung hay thay thế Quyết định số 1049/QĐ-TTg, do đó việc cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện theo Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn ban hành kèm theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg nêu trên.

- Về thực tế triển khai thực hiện cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn tại Ngân hàng chính sách xã hội:

+ Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội, đến ngày 31/12/2017, tổng dư nợ cho vay Chương trình này là 18.107,3 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay Chương trình tại tỉnh Kon Tum là 412,9 tỷ đồng. Chương trình này đã được triển khai hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống đối với người dân thuộc vùng khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

+ Trong quá trình triển khai cho vay Chương trình, với vướng mắc phát sinh như nội dung kiến nghị của cử tri, ngày 29/7/2014 Ngân hàng chính sách xã hội đã có văn bản số 2718/NHCS-TDSV báo cáo Thủ tướng Chính phủ và ngày 16/9/2014 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7165/VPCP-KTTH trả lời, trong đó Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo: Cho phép Ngân hàng chính sách xã hội không thu hồi vốn vay đối với những khoản đã giải ngân trong thời gian từ ngày 26/6/2014 đến ngày 30/6/2014 số tiền vay được duyệt của các chương trình tín dụng tại vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg. Ngân hàng chính sách xã hội theo dõi, đôn đốc đến khi thu hồi hết nợ.

Từ tình hình trên, việc triển khai cho vay đối với Chương trình đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 1049/QĐ-TTg và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 7165/VPCP-KTTH nêu trên./. 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
Icon Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
Icon Bộ Y tế trả lời một số ý kiến cử tri về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Icon Bộ lao động, thương binh xã hội trả lời kiến nghị của cử tri
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MỤC “DIỄN ĐÀN CỬ TRI”
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum đề nghị mở lại Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE