banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018
25-6-2018

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(25/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế họp thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 (Phòng họp số 2).

 

- 14h00: Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế họp thẩm tra các báo cáo của TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh và Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 (Phòng họp số 2).

- 14h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS họp thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (Phòng họp số 1).

Thứ ba

(26/6)

Sáng

 

Chiều

Làm việc

 

- 14h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS họp thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (Phòng họp số 1).

Thứ tư

(27/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS họp thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (Phòng họp số 1).

 

Làm việc

Thứ năm

(28/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (Phòng họp số 1; Trưởng các Ban, CVP, PCVP tổng hợp).

 

-  Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (tại UBND tỉnh).  

Thứ sáu

(29/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế, CVP).

 

- 13h30: Thường trực HĐND tỉnh dự họp Cơ quan Văn phòng định kỳ tháng 6/2018 (Phòng họp số 2).

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE