banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VII thành công tốt đẹp
18-10-2019
Sáng nay (17/10), tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VII đã chính thức khai mạc với chủ đề: “Thanh niên Kon Tum yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VII thành công tốt đẹp
Quang cảnh Đại hội (Ảnh: VM)

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hải Minh-Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Trưởng Ban quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; A Pớt-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Hải-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên các tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai; lãnh đạo Đoàn Thanh niên của tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu của các cơ quan, ban ngành, mặt trận và đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố…và 241 đại biểu thay mặt cho hơn 40 ngàn hội viên của tỉnh về dự Đại hội. 

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy: Trong nhiệm kỳ, tổ chức Hội các cấp đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VI. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trách nhiệm, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp thanh niên đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện. Các chương trình của Hội được Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động cụ thể hóa. Công tác phát hiện, nhân rộng điển hình được quan tâm thực hiện ở các cấp. Nhiều chương trình, hoạt động mới, sáng tạo được Tổ chức Hội các cấp triển khai, ứng dụng hiệu quả.

Các chương trình hoạt động của Hội có tính xã hội rộng rãi như: Hoạt động Uống nước nhớ nguồn”, "Hành trình về nguồn” "Đền ơn đáp nghĩa”, ...đã khẳng định vai trò, uy tín của tổ chức Hội. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền chưa thu hút, hấp dẫn thanh niên. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận thanh niên ở một số thời điểm, một số đơn vị chưa được quan tâm. Việc triển khai một số nội dung công tác Hội và phong trào thanh niên ở một số tổ chức Hội cơ sở đạt hiệu quả chưa cao. Công tác sinh hoạt chi hội còn gặp nhiều khó khăn... Một số địa phương chưa dành sự quan tâm cho công tác phát hiện, bồi dưỡng thanh niên đảm nhận các vị trí chủ chốt dẫn đến công tác củng cố, kiện toàn Ủy ban Hội các cấp có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thị Nga-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, đoàn kết các tầng lớp Thanh niên trong toàn tỉnh; biểu dương thành tích của các cấp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cho rằng tổ chức Hội các cấp có nhiều cố gắng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều phong trào, hành động thiết thực...Từ đó tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho Thanh niên rèn luyện, trưởng thành góp phần phát KT-XH, xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp...

Để công tác tập hợp Thanh niên thời gian tới có hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí Trần Thị Nga nhấn mạnh: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho Thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Từ đó, giúp hội viên Thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình để ra sức học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh, thực hiện các chương trình, phong trào của Hội với các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: phong trào “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…Cần chú ý công tác hướng về cơ sở.

Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng đội ngũ lãnh đạo cốt cán trong Thanh niên; tích cực vận động Thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tin tưởng Thanh niên, mạnh dạn giao việc cho Thanh niên và thường xuyên theo dõi, giúp đỡ Thanh niên tham gia vào các hoạt động phát triển KT-XH của tỉnh nhà; tạo điều kiện cho Thanh niên giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hải Minh- Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam biểu dương những thành tích mà Hội LHTN tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, đồng chí mong muốn tổ chức Hội tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới; tổ chức Hội các cấp tiếp tục đề xuất những giải pháp mới, cụ thể hơn nữa…nhằm xây dựng Thanh niên Kon Tum tỉnh Kon Tum tiếp tục học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có lý tưởng cách mạng, có lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình, có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên.

Thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí A Pớt-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bức trướng cho Đại hội với dòng chữ: Thanh niên Kon Tum yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Nhằm sớm khắc phục những khó khăn, tồn tại, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết một số mục tiêu cơ bản là: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội;  100% Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện, cấp tỉnh hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; trong nhiệm kỳ hỗ trợ ít nhất 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; Phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, trong đó ít nhất 1.000 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định… và  phát triển hội viên mới: 25.000 hội viên.

Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp là: Tiếp tục thực hiện “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 05 nội hàm là Thanh niên Kon Tum yêu nước, bản lĩnh; Thanh niên Kon Tum sống đẹp, sống có ích; Thanh niên Kon Tum sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; Thanh niên Kon Tum tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Kon Tum khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

Triển khai Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tập trung vào các hoạt động đồng hành với các thành phần thanh niên, cụ thể: Thanh niên dân tộc thiểu số; Thanh niên khuyết tật; Thanh niên yếu thế cơ hội phát triển trên địa bàn dân cư; Thanh niên công nhân; Thanh niên tài năng.

Triển khai Chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh” tập trung 05 nội dung: Công tác cán bộ Hội; Công tác hội viên; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội; Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Công tác quốc tế thanh niên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu HLHTN Việt Nam lần thứ VII; báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ nhất khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, có 37 anh, chị được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII; anh A Xây-Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch HLHTN tỉnh Kon Tum lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 10 anh, chị, trong đó có 01 đại biểu đương nhiên.

Tại Đại hội, có 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn; 06 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 06 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội LHTN tỉnh Kon Tum vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

TH  
Tin liên quan:
Icon Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III thành công tốt đẹp
Icon 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Icon Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kring Ba thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện Đăk Glei
Icon Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
Icon Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án quan trọng
Icon Phó Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum
Icon Phó Chủ tịch nước dự ký kết giao ước thi đua năm 2019 Cụm các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
Icon Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết cho lao động nghèo tỉnh Kon Tum
Icon Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Icon Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum lần thứ VIII thành công tốt đẹp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE