banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI THÀNH PHỐ KON TUM
18-5-2020
Trong 2 ngày 14-15/5/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Ông Blong Tiến, Trưởng ban đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum.
BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI THÀNH PHỐ KON TUM
Trưởng Ban Dân tộc Blong Tiến (ngồi thứ 3 tính từ phải qua) giám sát tại UBND thành phố Kon Tum

Trước khi làm việc với UBND thành phố Kon Tum, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát thực tế tại xã Vinh Quang và xã Đăk Blà. Qua báo cáo và giám sát thực tế, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc, tiến hành việc rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách đảm bảo đúng trình tự, thủ tục hồ sơ theo đúng quy định và đã ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 về việc phê duyệt danh sách chi tiết hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán và đăng ký vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Đến 31/12/2019 đã hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 101/722 lượt hộ với kinh phí 505 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 136/881 lượt hộ với kinh phí 204 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 173 hộ với kinh phí 7.077 triệu đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện một số nội dung hỗ trợ đạt thấp so với đề án như: hỗ trợ chuyển đổi nghề đạt 13,98% đề án; nước sinh hoạt phân tán đạt 15,4% đề án; công tác tuyên tuyền, phổ biến chính sách của các cấp, các ngành về mục tiêu, ý nghĩa của chính sách chưa được thường xuyên và liên tục. Nguyên nhân chủ yếu là do Trung ương phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho địa phương để triển khai thực hiện chưa kịp thời dẫn đến kết quả triển khai thực hiện các nội dung của chính sách chưa đạt so với kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2017-2020.

Tại buổi làm việc. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án trên địa bàn để kịp thời phát hiện những hạn chế và giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề để đảm bảo tránh lãng phí ngân sách nhà nước; kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của các hộ dân để đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả vốn vay; rà soát lại tất các các hộ đã thoát nghèo và những hộ không còn nhu cầu hỗ trợ để có đề nghị điều chỉnh kịp thời.

Trương Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kon Plông
Icon HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Icon BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI HUYỆN KON PLÔNG
Icon BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020
Icon HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.
Icon Kỳ họp bất thường thông qua chủ trương đầu tư và an sinh xã hội
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Ban Pháp chế giám sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2019
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE