banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 09 nghị quyết chuyên đề
23-6-2022
Sáng ngày 23/6/2022, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 09 nghị quyết chuyên đề
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VM

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc một số sở, ngành liên quan đến nội dung trình kỳ họp; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua 09 nghị quyết chuyên đề, gồm: Các Nghị quyết Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới); Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh); Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang khẳng định các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa thông qua, nhất là các nghị quyết liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn mới và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã giao cho các huyện, thành phố và các sở, ngành số vốn tương đối lớn (trên 2.752 tỷ đồng). Đây là nguồn lực rất lớn và rất quan trọng cho tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp  nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu rất cao cho các ngành, các địa phương tronng việc chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình này từ nay đến hết năm 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng để có thể phát huy cao nhất hiệu quả các nguồn lực quan trọng này, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có giải pháp, biện pháp thật cụ thể, quyết liệt, gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, người đứng đầu; đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để nguồn vốn đã được bố trí cho từng dự án, chương trình được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đã được xác định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý quá trình tổ chức, thực hiện, cần quan tâm lựa chọn đầu tư đúng, trúng các dự án, công trình thật sự trọng tâm, trọng điểm; đồng thời lồng ghép chặt chẽ các dự án của 3 chương trình này với các chương trình, dự án khác trên cùng một địa bàn để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng vốn và tạo ra động lực mới cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện tốt hơn mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, trong khi đó nguồn vốn phân bổ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 vừa được thông qua. Vì vậy, đồng chí đề nghị UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất.

TH  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 tại 06 huyện, thành phố
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 16 nghị quyết chuyên đề
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Icon Những nội dung quan trọng HĐND tỉnh sẽ thông qua tại Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022
Icon Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2021
Icon Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia H’Drai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE