banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
8-7-2022
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và căn cứ tình hình thực tế, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại 10 xã, phường (Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà; xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum; xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei; xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi; xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai; xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy; xã Pô Kô, huyện Đăk Tô; xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; xã Măng Bút, huyện Kon PLông; xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) của 10/10 huyện, thành phố Kon Tum.
Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
Họp thống nhất tổng hợp ý kiến cử tri

Tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri với các vị đại biểu Quốc hội có: Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực HĐND và UBND tỉnh; 13 sở, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh; đại diện Cấp uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN, đại diện các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; Báo Kon Tum; Đài phát thanh - truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố; Các báo, đài của Trung ương thường trú tại Kon Tum;… Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri tham dự kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp này. Cử tri trong tỉnh đã có 43 lượt phát biểu với 78 ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ưong và với tỉnh (21 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở Trung ương; 57 ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của các cơ quan nhà nước ở địa phương).

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã thông tin cho cử tri một số nội dung mà cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh Kon Tum quan tâm đã được Chính phủ giải quyết và Quốc hội thảo luận, quyết định tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV về Phân bổ vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp thu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn học Lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông; kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa; Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá; hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do việc điều chỉnh danh sách các xã, thôn khu vực khó khăn, khu vực đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;…

Đồng thời, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND các cấp, các ngành trong tỉnh đã thông tin, giải thích cho cử tri được biết về chủ trương, quy định và tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh liên quan đến nội dung 62 kiến nghị của cử tri. Cử tri thống nhất với nội dung mà lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải trình, giải thích, trao đổi và thông tin.

Buổi chiều ngày 04/7/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh. Đồng chí Phạm Đình Thanh, Tỉnh ủy viên-Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã thống nhất tập hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét 6 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương về đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi Luật Cán bộ, công chức theo hướng bổ sung 01 chỉ tiêu công chức cấp xã để đảm nhiệm chức danh Văn phòng cấp ủy đối với loại hình tổ chức Đảng xã, phường, thị trấn; Sớm thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khoá XV về việc có chính sách hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do việc điều chỉnh danh sách các xã, thôn khu vực khó khăn, khu vực đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Có biện pháp cụ thể để sớm ổn định về tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành y tế từ trung ương đến địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; kịp thời rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập để triển khai thực hiện tốt việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; Sớm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ “Về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền”;… Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP đối với công dân Đinh Phương Bắc; Xem xét hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính nói chung và thủ tục hành chính về đất đai nói riêng cho công dân thuộc các đối tượng sau: (1) Đang trong quá trình làm căn cước công dân; (2) Sinh sống trên địa bàn các thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại đang trong quá trình đính chính thông tin cá nhân trên các giấy tờ cá nhân; Sớm hoàn thành việc xác định lại địa giới hành chính giữa xã Măng Bút, huyện Kon Plông và xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông; Quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và phát huy tốt hiệu quả hoạt động của  hệ thống các trường Dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Kon Plông nói riêng và toàn tỉnh nói chung;...

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà và xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE