banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3
17-2-2023
Chiều ngày 16/02/2022, tại huyện Ngọc Hồi, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố; Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Ngọc Hồi; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố. Khách mời của Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận, nhất trí cao với dự thảo báo cáo và thống nhất đánh giá: Nhìn chung hoạt động của HĐND, các cơ quan của HĐND và tổ đại biểu HĐND ở nhiều nơi đã có chuyển biến rõ nét hơn; Thường trực HĐND các cấp đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời hơn các hoạt động của HĐND, các cơ quan của HĐND và Tổ đại biểu HĐND cấp mình; hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình đã được chú trọng và đi vào thực chất hơn. Trong năm 2022, HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện, thành phố đã tổ chức giám sát, khảo sát 186 chuyên đề; chất vấn và yêu cầu giải trình hàng chục vấn đề khác sát với thực tiễn ở địa phương, đưa ra được nhiều giải pháp, kiến nghị liên quan đến trách nhiệm, chức năng quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện... để chính quyền và ngành chức năng các cấp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số hạn chế đã chỉ ra tại các Hội nghị giao ban lần trước vẫn chưa được khắc phục hiệu quả (như công tác chuẩn bị một số nội dung trình kỳ họp còn chậm, chất lượng thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết ở một số nơi chưa cao; còn nhiều kiến nghị của cử tri không rõ nội dung, chưa chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; số lượng đại biểu HĐND và công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chưa đủ theo kế hoạch đề ra...).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND các cấp quán triệt và thực hiện thật tốt hơn nữa Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát; khẩn trương xây dựng kế hoạch, xác định rõ các biện pháp, giải pháp, tiến độ thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để khắc phục sớm nhất các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2023 cần khẩn trương thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND và công chức của cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Từ Hội nghị giao ban lần thứ 4 trở đi, ngoài các nội dung giao ban định kỳ, Hội nghị cần xem xét để thảo luận chuyên đề liên quan đến hoạt động của HĐND, thống nhất Hội nghị giao ban lần thứ 4 tổ chức tại huyện Đăk Glei sẽ thảo luận chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình trong hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND”. Đồng thời, HĐND, Thường trực HĐND phải chú trọng thực hiện đủ và đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; đảm bảo bố trí đầy đủ kinh phí hoạt động cho HĐND các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương.

Tổng hợp  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2022
Icon Đoàn giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tuyến về chỉ tiêu trồng rừng và dược liệu
Icon Bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI
Icon CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH TRÁCH NHIỆM CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ
Icon Đại biểu HĐND thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề đối với các trình Kỳ họp họp thứ 4 HĐND tỉnh
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 11 năm 2022
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Quyết Thắng
Icon Thực hiện tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE