banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
20-6-2023
Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; Chiều ngày 19/6/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh: Thanh Hóa, Tiền Giang thảo luận tại tổ về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum chủ trì thảo luận tổ.
Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về  Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum U Huấn (người đứng) phát biểu. Ảnh: VM

Tại buổi thảo luận tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum có 02 lượt phát biểu của đại biểu Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh và đại biểu Tô Văn Tám với 03 ý kiến tham gia.

Phát biểu tại thảo luận tổ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh tham gia 02 nội dung: Thứ nhất, về điều kiện đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh. Tại khoản 2 Điều 25 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định: Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền quản lý thị trường bất động sản về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Cơ quan có thẩm quyền quản lý kinh doanh bất động sản cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra về điều kiện của nhà ở đưa vào kinh doanh và trả lời bằng văn bản nếu nhà ở không đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh phát biểu. Ảnh: VM

Theo đại biểu Thanh, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung (nêu trên) làm phát sinh thêm thủ tục hành chính nhưng không rõ và không tiến bộ hơn quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại Khoản 2, điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Do đó, đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định của Khoản 2, điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Thứ hai, tại Điều 42 của Dự thảo Luật này quy định như sau: 1. Đối với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư; 2. Đối với dự án bất động sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng một phần dự án theo quy định tại điểm b khoản này”.

Đại biểu Thanh đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu theo hướng tăng cường việc phân cấp, giao cho UBND cấp tỉnh quyết định việc cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản để tạo thuận lợi cho các đối trượng trong quá thực hiện thủ tục chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản. Theo đại biểu Thanh, những dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư cũng đã được rà soát, thẩm định và đánh giá cụ thể; do đó, việc chuyển nhượng chỉ cần tuân thủ các tiêu chí và điều kiện ghi nhận trong chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra, người nhận chuyển nhượng cũng phải đáp ứng các điều kiện về tài chính và năng lực theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đại biểu Tô Văn Tám phát biểu. Ảnh: VM

Phát biểu tại thảo luận tổ, đại biểu Tô Văn Tám cho rằng, tại Điều 76 về thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trong đó có các điều kiện: Điều kiện thứ nhất là “Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định; Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức kỳ thi sát hạch” nhưng không thấy trong Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) ở đâu cấp giấy chứng nhận hành nghề mô giới bất động sản.

Đại biểu nêu ở Điều 59 (dự thảo luật) về điều kiện đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản có quy định: “Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản”. Đại biểu Tám cho rằng nếu áp dụng Điều 59 thì dự kiến và yêu cầu có giấy chứng nhận quản lý mới cấp chứng chỉ; ở trên thì đòi hỏi phải có chứng chỉ mới thực hiện điều kiện ở Điều 59, quy định như vậy là không rõ. Nếu áp dụng Điều 59 và Điều 76 thì rơi vào trường hợp “con gà và quả trứng”, nghĩa là cái nào có trước, cái nào có sau. Vì vậy, đại biểu Tám đề nghị phải quy định lại hoặc theo hướng có quy định ở Điều 59 hoặc thêm vào Điều 76 một khoản là quy định chỗ nào, khi nào cấp chứng nhận ngành nghề này, khi nào cấp giấy chứng nhận khoa học quản lý ngành này.

CTQH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Viễn thông (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon Quốc hội chất vấn tại kỳ thứ 5
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về dự thảo sửa đổi các luật Nhà ở, Tài nguyên nước và Các tổ chức tín dụng
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Icon Đẩy nhanh giải ngân vốn để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia
Icon QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Icon Quốc hội thảo luận về Kinh tế - Xã hội
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE