banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội tại huyện Kon Rẫy
24-1-2024
Ngày 24/01/2024, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phạm Đình Thanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội tại huyện Kon Rẫy
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu. Ảnh: VM

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban và lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Kon Rẫy.

Theo báo cáo của UBND huyện: Trong 2 năm (2022 và 2023) thực hiện Nghị quyết 43, tổng số thuế đã thực hiện giảm 2% của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện là 197 triệu đồng; tổng dư nợ cho vay theo Nghị quyết 43 tính đến ngày 31/12/2023 là 45.284 triệu đồng, trong đó: cho vay tín dụng ưu đãi thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 9.426 triệu đồng; cho vay nhà ở theo Nghị định 100 là 6.018 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 29.800 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính là 40 triệu đồng;... và tính đến ngày 31/12/2023, Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 5.527 món vay, số tiền 3.816 triệu đồng, trong đó: năm 2022 là 2.123 món vay, số tiền 917 triệu đồng; năm 2023 là 3.404 món vay, số tiền 2.899 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy (người đứng) giải trình với Đoàn giám sát. Ảnh: VM

Qua thực hiện Nghị quyết 43 cho thấy tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Kon Rẫy có nhiều chuyển biến tích cực; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; công tác giáo dục đào tạo ngày càng chất lượng; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm chú trọng; quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Những kết quả này đã góp phần tạo động lực, niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của mọi tầng lớp trong xã hội, tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội, huyện Kon Rẫy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/11/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hành hóa đi vào chiều sâu ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ… và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Kon Tum phát biểu. Ảnh: VM

Tại buổi làm việc, các sở, ngành của tỉnh đã tham gia, thông tin một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 43 trên địa bàn huyện. Lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban của huyện đã trả lời, trao đổi làm rõ các vấn đề được Đoàn giám sát quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh đã thông tin, trao đổi thêm một số nội dung về thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội; về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia… và cho rằng huyện đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 43 và đạt được những kết quả tích cực.

Qua đó, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét những vấn đề như: vốn đối ứng, tỷ lệ vốn đối ứng, vốn đầu tư trung hạn… và tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

CTQH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị TXCT chuyên đề về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Icon Một số kết quả của kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm bổ sung quy định cụ thể về cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
Icon Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5
Icon Chương trình hoạt động năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2023
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT thị trấn Đăk Rve và xã Đăk Pxi
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT xã Ngọc Tụ và Đăk Nông
Icon Một số kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV
Icon Một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 6
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE