banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
19-11-2014

Trong năm 2014, HĐND huyện Đăk Tô khóa XII tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức kỳ họp thứ 8, 9 theo luật định.Thực hiện giám sát tại kỳ họp theo quy định; giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014; giám sát việc chấp hành trong việc thu, quản lý và sử dụng các quỹ, các khoản đóng góp ngoài ngân sách nhà nước trong các trường học; giám sát tiến độ, kết quả xử lý giải quyết việc đất lâm trường tỉnh bàn giao cho huyện, đất lấn chiếm tại Tiểu khu 296,297, đất khu di tích Chiến thắng Đăk Tô- Tân Cảnh (E42); kết quả thu hồi về ngân sách 1tỷ đồng cho Trung tâm Khuyến nông- Khuyến công huyện mượn kinh doanh; kết quả xử lý khắc phục hư hỏng đoạn đường vào khu vực chùa Thiền Lâm (đường Lạc Long Quân); Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21-11-2012 của Quốc hội;  giám sát kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển vùng rau chuyên canh trên địa bàn huyện; giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền địa phương; giám sát công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường quan hệ phối hợp hoạt động với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện chương trình hoạt động, thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; trong công tác tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Tổ chức Hội nghị giao ban hàng quý với các Ban HĐND huyện, với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để nắm bắt, trao đổi thông tin và rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND.Tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu HĐND tham gia các hoạt động học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị của các đoàn giám sát HĐND huyện; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật./. (LNN).

  
Tin liên quan:
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE