banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
3-6-2016
Sáng ngày 01/6/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum đã tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì buổi công bố.
Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu tại buổi công bố.

Tham dự có đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tổng số cử tri của các đơn vị bầu cử là  318.529 người; số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 318.320 người; tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của các đơn vị bầu cử là 99,93%; số phiếu phát ra 318.320 phiếu; số phiếu thu vào 318.311 phiếu; số phiếu hợp lệ là 317.491 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào 99,74%; số phiếu không hợp lệ là 820 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào 0,26%.

Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương thì tỉnh Kon Tum được bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nay đã bầu được 50 đại biểu.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

 

Đơn vị bầu cử

 

Họ và tên

người trúng cử

đại biểu HĐND tỉnh

Kết quả bầu cử (tỷ lệ %

phiếu bầu)

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số 01

Gồm:  phường Quyết Thắng, Quang Trung, Ngô Mây và các xã Vinh Quang, Ngọc Bay, Kroong thuộc

thành phố Kon Tum

1

 Hà Văn Khai  
(Thích Nhuận Thông)

84,17%

 

2

 Phan Văn Thế

81,90%

 

3

 Y Phương

66,74%

 

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: phường Thắng Lợi, Duy Tân,

Thống Nhất, Trường Chinh, và các xã

Đăk Cấm, Đăk Blà, Đăk Rơ Wa thuộc thành phố Kon Tum

1

 Nguyễn Hồng Nhật

82,91%

 

2

 Kring Ba

73,72%

 

3

 Y Tiên

58,15%

 

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm phường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các xã Chư Hreng, Đoàn Kết, Hòa Bình, Đăk Năng và Ia Chim

thuộc thành phố Kon Tum

1

 Nguyễn Ngọc  Quyền

88,74%

 

2

 Nguyễn Văn Hòa

87,72%

 

3

 Hồ Văn Đà

83,67%

 

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm các xã Đăk La, Hà Mòn, Ngọc Wang, Ngọk Réo, Đăk Ngọk và Đăk Ui

thuộc huyện Đăk Hà

1

 A Vượng

95,01%

 

2

 Võ Ngọc Trung

93,25%

 

3

 Huỳnh Thị Hồng

89,40%

 

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm thị trấn Đăk Hà và các xã Đăk Pxi, Đăk Hring, Đăk Mar,  Đăk Long

thuộc huyện Đăk Hà

1

 Nguyễn Trung Hải

92,76%

 

2

 Trần Bá Tuấn

79,80%

 

3

 Y Thu

75,50%

 

Đơn vị bầu cử số  06

Gồm thị trấn Đăk Tô

và các xã thuộc huyện Đăk Tô

1

 Nguyễn Thế Hải

92,73%

 

2

 Dương Thị Thu Thủy

92,36%

 

3

 Nguyễn Đức

90,74%

 

4

 Phạm Thị Trung

89,37%

 

5

 A Tuân

83,08%

 

 

Đơn vị bầu cử số 07

 Gồm các xã thuộc huyện Tu Mơ Rông

1

 A Hơn

97,81%

 

2

 Nghe Minh Hồng

97,18%

 

3

 Nguyễn Xuân Khánh

96,06%

 

4

 A Vuôm (Blong Tiến)

92,13%

 

 

Đơn vị bầu cử số 08

Gồm thị trấn Plei Kần

và các xã thuộc huyện Ngọc Hồi

1

 Mai Thoan

89,29%

 

2

 Nguyễn Đức Tuy

87,66%

 

3

 Xiêng Thanh Phúc

87,01%

 

4

 Phan Thị Thủy

85,53%

 

5

 Y Ly Sa

78,51%

 

 

Đơn vị bầu cử số 09

Gồm thị trấn Đăk Glei và các xã thuộc huyện Đăk Glei

1

 Y Thanh

92,80%

 

2

 Y Vũ

92,14%

 

3

 Đỗ Thanh Xuân

91,76%

 

4

 Nguyễn Thị Ánh Tuyết

89,15%

 

5

 Thao Hồng Sơn

89,00%

 

 

Đơn vị bầu cử số 10

Gồm thị trấn Sa Thầy và các xã thuộc huyện Sa Thầy

1

 Nguyễn Ngọc Sâm

93,72%

 

2

 Đào Duy Thế

90,99%

 

3

 Lê Minh Chính

90,95%

 

4

 Y Ngọc

86,71%

 

5

 Y Vól

85,02%

 

Đơn vị bầu cử số 11

Gồm các xã thuộc huyện Ia H’Drai

1

 Nguyễn Hữu Tháp

96,28%

 

2

 Võ Thanh Chín

93,07%

 

3

 Đinh Thị Thoa

88,41%

 

 

Đơn vị bầu cử số 12

Gồm các xã thuộc huyện Kon Plông

1

 Nguyễn Văn Hùng

97,45%

 

2

 Nguyễn Văn Bình

96,41%

 

3

 Y Thị (Y Thi)

93,15%

 

4

 Trần Hoàn 

91,24%

 

 

Đơn vị bầu cử số 13

Gồm thị trấn Đăk Rve và các xã thuộc huyện Kon Rẫy

1

 U Huấn

88,87%

 

2

 Y Hảo

84,00%

 

3

 Nguyễn Thị Liên

82,59%

 

4

 Thái Văn Ngọc

80,41%

 

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh ghi nhận và cảm ơn các cơ quan báo chí đã tham gia tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan kịp thời thông tin kết quả cuộc bầu cử đến người dân. Đồng chí cũng yêu cầu cơ quan thường trực UBBC tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định.

 

(Nguồn Kontum.gov.vn)  
Tin liên quan:
Icon Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Kon Plông
Icon Hội nghị trực tuyến kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Ủy ban Bầu cử tỉnh họp thống nhất công tác chuẩn bị bầu cử
Icon Bầu cử sớm ở một số xã biên giới và đơn vị lực lượng vũ trang ở các huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Ngọc Hồi
Icon Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quyền vận động bầu cử
Icon Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc tại tỉnh Kon Tum
Icon Đồng chí Kring Ba, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện ĐăkTô và Ngọc Hồi
Icon Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Kon Tum
Icon Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE