banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017
9-1-2017

Thứ, ngày

Nội dung

 

Thứ hai

(09/01)

Sáng

 

Chiều

- Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp BTV huyện ủy Đăk Tô (02 ngày, tại huyện  Đăk Tô)

 

Làm việc

 

Thứ ba

(10/01)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

 

Thứ tư

(11/01)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (01 ngày, tại Hội trường Tỉnh ủy)

Làm việc

 

 

Thứ năm

(12/01)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch; đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị UBMTTQVN tỉnh lần thứ 6 khóa IX (tại Hội trường UBNTTQVN tỉnh)

 

- 14h00: Họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh (tại Phòng họp số 2)

 

Thứ sáu

(13/01)

Sáng

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy (tại Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế,CVP)

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016 từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE