banner
CMListDIỄN ĐÀN CỬ TRI
Một số vấn đề được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất và trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nhiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Kon Tum

Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nhiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Kon Tum

Công an tỉnh Kon Tum trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9,  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Công an tỉnh Kon Tum trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Cử tri các huyện, thành phố đề nghị giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị  tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X

Qua tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, BBT Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND t...

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại Kỳ họp thứ 8 QH khoá XIII

1. Cử tri đề nghị sửa đổi Nghị định số 151/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng theo hướng tăng nặ...

1. Cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, điều chỉnh Bộ tiêu chí của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới th...

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7,  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Ngày 20/02/2014, UBND tỉnh ban hành Báo cáo Số 23/ BC- UBND về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. B...

Rừng thông 35 năm tuổi “kêu cứu”

Theo phản ánh của một số người dân ở huyện Đăk Glei, thời gian gần đây, rừng thông tại tiểu khu 96 do Lâm Trường Đăk Pô Cô huyện Đắk Glei (thuộc Công ...

Trang trước
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC