Thời gian tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 được tổ chức từ ngày 18-29/12/2017
14/12/2017 3:05:20 CH
Ngày 11/12/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-HĐND về tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI.
Thời gian tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 được tổ chức  từ ngày 18-29/12/2017
Cử tri xã Đăk Blà, TP Kon Tum kiến nghị. Ảnh (minh họa): Văn Minh

Theo kế hoạch này, thời gian tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh TXCT bắt đầu từ ngày 18 đến ngày 29/11/2017 để thông báo cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI; báo cáo với cử tri về hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017; báo cáo hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2017 với cử tri; phổ biến, giải thích để cử tri và Nhân dân hiểu đầy đủ các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành tại Kỳ họp thứ 5, đồng thời vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đã ban hành, Qua đó, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Để tiết kiệm chi phí, giảm bớt thời gian đi lại của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, một số nơi trong tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri 4 cấp gồm: đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và xã. Bên cạnh đó, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh là đại biểu HĐND tỉnh, ngoài việc tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử còn có thể thực hiện tiếp xúc cử tri ít nhất một điểm tại địa bàn mà các đại biểu không ứng cử nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh sâu sát cơ sở, nắm thêm tình hình thực tiễn để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Văn Minh  
Tin liên quan:
Icon Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI thông qua 27 nghị quyết
Icon TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Thời gian TXCT trước Kỳ họp thứ 5 được tổ chức từ ngày 6-10/11/2017
Icon Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề
Icon Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm tổ chức Kỳ họp thứ 4
Icon Ban Pháp chế sẽ giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC