Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
08/03/2018 3:40:31 CH
Ngày 08/3/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh để thống nhất nội dung và thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VM

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Kring Ba- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Bình Trọng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Thế Hải-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất: Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI sẽ xem xét, cho ý kiến khoảng 26 báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (còn gọi là học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019; Nghị quyết  sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương; Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm của địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của địa phương; kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm ở địa phương, dự toán phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắt, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương; Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cấp xã; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận thôn ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức cho các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn giảm chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018…các nghị quyết về miễn và bầu thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI dự kiến tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 11-13/7/2018 tại Hội trường Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh; được truyền hình trực tiếp Phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc Kỳ họp.

Để Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đạt kết quả tốt, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan khẩn trương và tổ chức thực hiện đúng quy định; giao Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi, tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện đúng quy định về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI.

TH  
Tin liên quan:
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc Tết các xã biên giới và các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Đăk Glei
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri tại thành phố Kon Tum
Icon CHỦ TỊCH UBND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO
Icon Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Kon Tum thông qua 08 nghị quyết
Icon Thời gian tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5 được tổ chức từ ngày 18-29/12/2017
Icon Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI thông qua 27 nghị quyết
Icon TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Thời gian TXCT trước Kỳ họp thứ 5 được tổ chức từ ngày 6-10/11/2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC