Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
08/10/2018 7:50:49 SA
Chiều ngày 04/10/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh để thống nhất nội dung và thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Kring Ba-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VM

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Bình Trọng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất: Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI sẽ xem xét, cho ý kiến khoảng 27 báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân nhân dân tỉnh trình và 24 tờ trình dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019; Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19/7/2010 về việc thông qua Đề án “ Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tri thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”; Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc ban hành mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019...

Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân bầu và nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI dự kiến tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 05 đến ngày 07/12/2018 tại Hội trường Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc kỳ họp.

Để Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh đạt kết quả tốt, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện; giao Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi, tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện đúng quy định về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI.

 

TH  
Tin liên quan:
Icon PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KRING BA TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI PHƯỜNG TRƯỜNG CHINH
Icon Ông Nguyễn Hữu Tháp được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon CHỦ TỊCH UBND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ ĐĂK RƠ WA
Icon Công văn số 37/HĐND -CTHĐ ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc khảo thực tế phục vụ giám sát Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Icon Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại Ninh Thuận
Icon Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Icon Thời gian tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 được tổ chức 5 ngày, từ ngày 11-15/6/2018
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC