Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
28/04/2019 10:48:30 SA
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, từ ngày 22 đến ngày 24/4/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khoá XIV tại 10 điểm tiếp xúc (Xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà; Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei; Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi; Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai; Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy; Xã Đăk Long, huyện Kon Plông; Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy và Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum).
Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Long, huyện KonPlông

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động-TBXH, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh,…; đại diện Huyện - Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN huyện, thành phố và các phòng, ban có liên quan; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN xã, thị trấn và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đại biểu các cơ quan, nhân dân, cán bộ công chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang;… 

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã báo cáo với khoảng 850 cử tri về Chương trình và Nội dung kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay;... Cử tri tham dự đã có 44 lượt phát biểu với 70 ý kiến kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ  ngành Trung ương và với chính quyền địa phương về những vấn đề mà cử tri quan tâm (trong đó có 13 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở Trung ương và 57 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước ở địa phương). Lãnh đạo chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp thu, giải trình, giải thích và trả lời 65/70 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi chiều ngày 26/4/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh; Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp với Đoàn có đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Đồng chí Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Lê Văn Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại cuộc họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã thống nhất tập hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét 4 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời 1 ý kiến./.

 

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon MẤY VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC (Sửa đổi)
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum
Icon Tham gia ý kiến Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 4/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIÁM SÁT TẠI UBND TỈNH KON TUM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018
Icon VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Icon Hoạt động trong tháng 3/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC