Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
30/09/2019 4:03:29 CH
Sáng nay (30/9/2019), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh để thống nhất nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Kring Ba-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VM

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.

Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất: Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI sẽ xem xét, cho ý kiến khoảng 30 báo cáo do Thường trực và các của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình theo quy định của pháp luật và 21 tờ trình dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020; Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020; Nghị quyết về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm; Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

Ngoài ra, kỳ họp sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI dự kiến tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 05 đến ngày 06/12/2019 tại Hội trường Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, thảo luận tại hội trường và bế mạc kỳ họp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đề nghị UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật những nội dung liên quan đến thẩm quyền của HĐND tỉnh để báo cáo Thường trực HDDND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh. Từ nay đến khai mạc kỳ họp nếu có vấn đề phát sinh thì kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, bổ sung, trình kỳ họp thứ 9.

Để Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đạt kết quả, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan cần rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp trước để làm tốt công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng; giao Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI mà hội nghị đã thống nhất.

TH  
Tin liên quan:
Icon Hội đồng nhân dân tỉnh họp bất thường thông qua một số nội dung quan trọng
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Sở Tư pháp
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Tòa án nhân dân tỉnh
Icon HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức Kỳ họp bất thường
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri xã Đăk Rơ Wa
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC