banner
Giải quyết kiến nghị của nhân dân từ cơ sở: ĐỂ KHÔNG XẢY RA ĐIỂM “NÓNG”
06/04/2020 9:42:31 SA
Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo mọi tồn đọng kéo dài đã từng gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần làm nên thành công rực rỡ của từng đại hội điểm...
Giải quyết kiến nghị của nhân dân từ cơ sở: ĐỂ KHÔNG XẢY RA ĐIỂM “NÓNG”
Đại hội Đảng bộ xã Hòa Bình-TP Kon Tum (ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, cả nước đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở, riêng tỉnh Kon Tum có 15 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm thành công tốt đẹp. Yếu tố quyết định sự thành công của các đại hội điểm cấp cơ sở là sự kỹ càng, chặt chẽ, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương cùng sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên về nội dung, nhân sự...và tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu dự đại hội. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo mọi tồn đọng kéo dài đã từng gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đã góp phần làm nên thành công rực rỡ của từng đại hội điểm.

Những năm qua, cấp ủy và chính quyền các cấp ở tỉnh ta luôn coi trọng và tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề đã từng gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề mà cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần lên các kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Số lượng kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp HĐND các cấp được UBND cùng cấp và các cơ quan hữu quan giải quyết giảm dần qua từng năm, có khi đạt 100%. Nhờ đó, niềm tin của cử tri và nhân dân đối với cấp ủy, chỉnh quyền các cấp trong tỉnh ngày càng được củng cố vững chắc đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Có được kết quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy. Chính vì lẽ đó mà lời cảnh tỉnh của Đảng ta tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân” đã được quán triệt sâu sắc đến cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Các hiện tượng quan liêu, xa dân, xa rời thực tiễn đã dần dần được khắc phục. Từ đó, việc lắng nghe, xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, giải quyết đúng quy định của pháp luật và sát thực tiễn đã được coi trọng.

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp ủy đảng “Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm…”.

Cử tri kiến nghị (ảnh minh họa)

“Dân ta có một lòng nồn nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta...”. Mạch nguồn ấy vẫn còn chảy mãi trong tâm thức của mỗi người Việt Nam yêu nước mà các cấp cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các vị đại biểu dân cử cần phải đánh thức trong những cuộc tiếp xúc cử tri hoặc mỗi lần cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc với dân. Khi cử tri và nhân dân có kiến nghị với cấp cấp ủy, chính quyền và các vị đại biểu dân cử nghĩa là cử tri và nhân dân rất tin tưởng, đang tích cực hợp tác với chúng ta. Khi cử tri và nhân dân đã không có kiến nghị mà đi khiếu nại, đi kiện tụng nghĩa là cử tri và nhân dân đã quay lưng lại với chúng ta. Đừng để cử tri quay lưng với cấp ủy, chính quyền, với Người đại biểu dân cử ! Đừng để dân ta quay lưng lại với chúng ta !

Cùng với nhịp đi lên của cả nước, Kon Tum cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trong quá trình phát triển ắt sẽ nảy sinh những vấn đề bất cập mà cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần sớm phát hiện và giải quyết kịp thời chứ không để các thế lực thù địch lợi dụng hòng phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hiện nay, một số nơi ở vùng rất sâu, rất xã của tỉnh còn những khó khăn, trình độ mọi mặt còn hạn chế cũng là những yếu tố mang tính cơ hội để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta, gây ra xung đột và điểm nóng chính trị-xã hội.

Giữ vững an ninh, chính trị là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Vì vậy, khi cử tri và nhân dân có kiến nghị, nhất là những kiến nghị nhiều lần, liên tục có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt, đời sống của nhân dân và có những biểu hiện bức xúc, có nguy cơ trở thành điểm “nóng” thì các cấp chính quyền, các cơ quan hữu quan cần khẩn trương nghiên cứu, xem xét và giải quyết ngay, không để kéo dài dễ gây thiệt hại to lớn, nhất là làm tổn hại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta. Việc giải quyết những kiến nghị đó phải căn cứ vào những quy định của pháp luật gắn với Quy chế dân chủ ở cơ sở, với hương ước, quy ước của khu dân cư, của thôn, làng nhằm mang lại sự hài hòa, phù hợp với ý Đảng, lòng dân.

Sắp tới, đại hội Đảng các cấp ở cơ sở trong tỉnh ta sẽ diễn ra trên diện rộng và thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng còn dài. Việc sớm phát hiện và khẩn trương xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm…luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan trong tỉnh quan tâm, coi trọng.

Bác Hồ đã dạy chúng ta: “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm, việc gì có hại cho dân thì nên tránh”. Câu nói của Bác luôn nhắc nhở cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc xem xét, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri và nhân dân, vì dân có lợi, dân có giàu thì nước mạnh.

Nguyễn Văn Minh (Trưởng phòng TT-DN, Văn phòng HĐND tỉnh)  
Tin liên quan:
Icon Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn TH
Icon Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VII thành công tốt đẹp
Icon Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III thành công tốt đẹp
Icon 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Icon Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kring Ba thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện Đăk Glei
Icon Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
Icon Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án quan trọng
Icon Phó Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum
Icon Phó Chủ tịch nước dự ký kết giao ước thi đua năm 2019 Cụm các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
Icon Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết cho lao động nghèo tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE