Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
08/07/2020 3:55:40 CH
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và căn cứ tình hình thực tế, từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV tại 11 xã, thị trấn của 10/10 huyện, thành phố Kon Tum.
Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh,…; đại diện Huyện - Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN huyện, thành phố và các phòng, ban có liên quan; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN xã, thị trấn và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đại biểu các cơ quan, nhân dân, cán bộ công chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang;…

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã báo cáo với khoảng 1.000 cử tri về Kết quả của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp này;... Cử tri tham dự đã có 29 lượt phát biểu với 64 ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và với chính quyền địa phương về những vấn đề mà cử tri quan tâm (trong đó có 08 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở Trung ương; 56 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước ở địa phương). Lãnh đạo chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp thu, giải trình, giải thích và trả lời 60/64 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Buổi chiều ngày 07/7/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh. Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp với Đoàn có đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thế Hải, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Lê Văn Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại cuộc họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã thống nhất tập hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét 1 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương (Xem xét hạ độ tuổi để được hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội từ 80 tuổi như hiện nay xuống còn 70 tuổi); Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời 3 ý kiến thuộc thẩm quyền của Chính quyền địa phương./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon BA VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HOÀN THIỆN TRONG DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
Icon MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM ĐỂ HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC