Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
22/06/2020 6:59:21 SA
Từ ngày 15 đến ngày 19/6/2020 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước tiếp tục tham dự tuần họp cuối của kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội - Thủ đô Hà Nội.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  cuối của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Các đại biểu Quốc hội đã tham gia hơn 9 buổi làm việc ở Hội trường để biểu quyết thông qua 20 dự án Luật, Nghị quyết. Đó là Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác; Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;…

Tiến hành thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; dự án Luật Cư trú (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 5 ý kiến về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước (Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Sự trục lợi từ các chính sách của Chính phủ; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; Chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Sớm xem xét đề án trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh để tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện). Tham gia 4 ý kiến vào Dự án Luật Biên phòng (Về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng; Lực lượng bộ đội biên phòng quy định tại Chương IV) và tham gia 4 ý kiến đối với dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (tán thành sự cần thiết phải ban hành sửa đổi Luật; Vấn đề bảo vệ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Việc bổ sung quy định thời hạn giấy phép 5 năm được gia hạn một lần và mỗi lần là 5 năm; Về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước quy định tại Chương V;...)

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cũng đã tham gia gần 01 buổi thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tại buổi thảo luật này 2 đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám và Lê Chiêm đã phát biểu tham gia 10 ý kiến vào dự án Luật này./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
Icon MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM ĐỂ HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 5 và 6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC