Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
17/11/2014 12:11:42 SA
1. Ông KRing Ba

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1962.
- Dân tộc: Triêng   Tôn giáo: Không.
Quê quán: Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum..
Chức vụ, đơn vị công tác: Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh.   
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum
2. Ông Nguyễn Văn Bình

Ngày, tháng, năm sinh:  06/6/1969.
Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
Quê quán: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định.
Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Plông.
3. Ông Võ Thanh Chín

- Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1959.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Phú Thọ, Quế Sơn, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum.   
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.
4. Ông Lê Minh Chính

- Ngày, tháng, năm sinh:  01/11/1970.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.
- Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy.
5. Ông Hồ Văn Đà

- Ngày, tháng, năm sinh:  09/9/1971.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.

6. Ông Nguyễn Đức

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1964.
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
- Chức vụ, đơn vị công tác: Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty điện lực Kon Tum.                                     

- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô

7. Ông Nguyễn Trung Hải

- Ngày, tháng, năm sinh:  13/8/1964.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum               

Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà

8. Ông Nguyễn Thế Hải

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1969.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum             .
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô.
9. Bà Y Hảo

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1981.
- Dân tộc: Sơ Rá     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Tơ Lung, Kon Rẫy, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Bác sỹ, Trưởng khoa Nội - Nhi - Lây Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Rẫy.
10. Ông Nguyễn Văn Hòa

- Ngày, tháng, năm sinh:  15/3/1963.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum                                     
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.
11. Ông Trần Hoàn

- Ngày, tháng, năm sinh:  28/02/1975.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum  
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Plông.
12. Bà Huỳnh Thị Hồng

- Ngày, tháng, năm sinh:  07/5/1978.
- Dân tộc: Sơ Rá    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Tam Dân, Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà.
13. Bà Nghe Minh Hồng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1973.
- Dân tộc: Xê Đăng     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ngọc Lây, Tu Mơ Rông, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Tu Mơ Rông.
14. Ông A Hơn

- Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1981.
- Dân tộc: Xê Đăng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk tô
- Nơi ứng cử: Huyện Tu Mơ Rông
15. Ông U Huấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/1/1980.
- Dân tộc: Xê Đăng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Kon Tum  
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Rẫy.
16. Ông Nguyễn Văn Hùng

- Ngày, tháng, năm sinh:  02/02/1964.
- Dân tộc: Kinh      Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum   
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Plông
17. Ông Hà Văn Khai (Hòa Thượng Thích Nhuận Thông)

- Ngày, tháng, năm sinh: 00/8/1976.
- Dân tộc: Kinh       Tôn giáo: Phật giáo.
- Quê quán: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum                                      .
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.
18. Ông Nguyễn Xuân Khánh

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1972
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Tu Mơ Rông.
19. Bà Nguyễn Thị Liên

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/4/1974.
- Dân tộc: Xê Đăng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy Tu Mơ Rông.
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Rẫy.
20. Bà Y Ngọc 

- Ngày, tháng, năm sinh: 21/9/1977.
- Dân tộc: Dẻ    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum        
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.

21. Ông Thái Văn Ngọc

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1963               

- Dân tộc: Kinh            Tôn giáo: Không

- Quê quán: Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

- Nơi ứng cử: Huyện Kon Rẫy

22. Ông Nguyễn Hồng Nhật 

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1965.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
- Chức vụ, đơn vị công tác: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.
23. Ông Xiêng Thanh Phúc

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/9/1983.
- Dân tộc: Triêng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn     
- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.

24. Bà Y Phương

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1973.
- Dân tộc: Xê Đăng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Văn Lem, Đăk Tô, Kon Tum
Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum 

- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.

25.Ông Nguyễn Ngọc Quyền

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1958.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Công giáo.
- Quê quán: Xuân Dục, Xuân Trường, Nam Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Linh mục.
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.
26. Bà Y Ly Sa

- Ngày, tháng, năm sinh:01/12/1985.
- Dân tộc: K Dong   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đoàn xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi
- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.
27. Ông Nguyễn Ngọc Sâm

- Ngày, tháng, năm sinh: 21/1/1972
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Huyện ủy Sa Thầy
- Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy.
28. Ông Thao Hồng Sơn

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1970.
- Dân tộc: K Dong   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum.
Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.
29. Bà Y Tiên

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1984.
- Dân tộc: Xê Đăng    Tôn giáo: Thiên chúa giáo.
- Quê quán: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Tiểu học.                
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum
30. Ông Blong Tiến (A Vuôm)

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/9/1964.
- Dân tộc: Triêng      Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Tu Mơ Rông.
31. Ông A Tuân

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/7/1981..
- Dân tộc: Xê Đăng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ngọc Tụ, Đăk Tô, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư  xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô.              
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô..
32. Ông Trân Bá Tuấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không
- Quê quán: Bình Hòa, Tây Sơn, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum              
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà.
33. Ông Nguyễn Đức Tuy

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1973
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không
- Quê quán: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Bí Thư thành phố Kon Tum
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.
34. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1978
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.

35. Bà Y Thanh

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/3/1976.
- Dân tộc: Dẻ    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Blô, Đăk Glei, Kon Tum.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, 

 - Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.

36. Ông Nguyễn Hữu Tháp

- Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1964.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không..
- Quê quán: Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Ia H’Drai
37. Ông Phan Văn Thế

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1961.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT 
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum
38. Ông Đào Duy Thế

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1967.
- Dân tộc:  Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy
39. Bà Y Thị (Y Thi)
- Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1974.
- Dân tộc: Hrê     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Sơn Tây, Sơn Hà, Quảng Ngãi
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Plông.
40. Bà Đinh Thị Thoa

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/1/1989.
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên mầm non             
Nơi ứng cử: Huyện Ia H’Drai.

41. Bà Mai Thoan

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/2/1976
- Dân tộc: Dẻ       Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.

42. Bà Y Thu

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1983.
- Dân tộc: Sơ Rá    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng trạm Khuyến nông và Dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp Đăk Hà

- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà.

43. Bà Dương Thị Thu Thủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/1/1978.
- Dân tộc: Triêng   Tôn giáo: Không
- Quê quán: Nghĩa Dũng, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô.

44. Bà Phan Thị Thủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 29/02/1980
- Dân tộc: Triêng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum   

- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.

45. Ông Võ Ngọc Trung

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1961..
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
- Chức vụ, đơn vị công tác:nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên  Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum                      
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.

46. Bà Phạm Thị Trung

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1978.
- Dân tộc: Xê Đăng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Tam Anh, Núi Thành, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Giáo dục tỉnh Kon Tum

- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô.

47. Bà Y Vól

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1986.
- Dân tộc: Ja Rai    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sa Thầy
- Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy
48. Bà Y Vũ

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1981.
- Dân tộc: Dẻ    Tôn giáo: Không
- Quê quán: Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác:  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei          
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.

49. Ông A Vượng

Ngày, tháng, năm sinh: 01/4/1974.
Dân tộc: Triêng    Tôn giáo: Không.
Quê quán: Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum.
Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tỉnh Kon Tum

- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà

50. Ông Đỗ Thanh Xuân

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1969.
Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
Quê quán: Bình Định Nam, Thăng Bình, Quảng Nam
Chức vụ, đơn vị công tác: Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei

 

  
Tin liên quan:
Icon Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
Icon Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC