banner
Thứ 4, ngày 29/5/2024
Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của hợp tác xã tại huyện Kon Rẫy
19-8-2022
Trong 2 ngày (từ ngày 18-19/8/2022), Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình hoạt động của hợp tác xã (HTX) tại huyện Kon Rẫy.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của hợp tác xã tại huyện Kon Rẫy
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Kon Rẫy. Ảnh: VM

Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn của huyện Kon Rẫy.

Theo báo cáo của UBND huyện, tỉnh đến cuối năm 2021, huyện Kon Rẫy đã thành lập 13 HTX với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 20.400 triệu đồng. Trong đó có 10 HTX đang hoạt động; 02 HTX chờ giải thể và 01 HTX đã giải thể. Các HTX trên địa bàn huyện được thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động theo ngành, nghề đăng ký và thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế; bước đầu tạo việc làm và thu nhập cho lao động ở nông thôn.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, vận động chưa có sức lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân; sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các hội chưa nhiều trong việc vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế HTX, kinh tế tập thể. Hiện nay, hầu hết các HTX mới ở giai đoạn đầu của HTX kiểu mới theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Cơ cấu tổ chức quản lý HTX còn mang tính hình thức; nguồn vốn nội tại còn thấp; sản xuất gặp nhiều khó khăn; còn hạn chế trong quản trị, năng lực tổ chức quản lý điều hành; đầu tư khoa học và công nghệ trong sản xuất còn thấp; quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Đa số các HTX trên địa bàn huyện chưa có trụ sở; cơ sở vật chất xuống cấp, lạc hậu. Người lao động trong các HTX đa số làm theo thời vụ, lao động phổ thông là chính.

Tại buổi làm việc, thông qua giám sát thực tế tại các HTX, các thành viên Đoàn giám sát đã phản ảnh, làm rõ thêm những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Thay mặt Tổ giám sát số 1 và được sự ủy quyền của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng, đồng chí Blong Tiến, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các HTX tiến hành việc tổ chức quản lý, hoạt động theo đúng quy định pháp luật (thuê mặt bằng kinh doanh, trụ sở; tổ chức đại hội thành viên; kết nạp thành viên mới; huy động vốn; bố trí kế toán HTX; thực hiện việc phân phối thu nhập…). Đồng thời, cần xác định cụ thể ngành nghề, lĩnh vực hoạt động chính, chủ lực của HTX để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hàng năm đảm bảo đúng quy định và có hiệu cao...

 Qua đó, đồng chí đề nghị huyện Kon Rẫy cần tăng cường sự lãnh đạo của các ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò Mặt trận, các đoàn thể; làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò kinh tế hợp tác. Thường xuyên tổng kết đánh giá và nhân rộng mô hình các HTX điển hình tiên tiến gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn trong công tác quản lý Nhà nước về HTX; giao các phòng, ban chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của các HTX; làm cẩm nan cho các HTX để các HTX biết, thực hiện đúng quy định của pháp luật về HTX. Củng cố, nâng cao hiệu quả các HTX trên địa bàn huyện; tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá hiện trạng các HTX để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng HTX hoạt động yếu kém, cầm chừng; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Quan tâm, tổ chức kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo đầu ra cho các sản phẩm của HTX.

Đối với các kiến nghị có liên quan, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành để có giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển HTX trên địa bàn huyện Kon Rẫy nói riêng và tỉnh nói chung.

TH  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp giải trình lần thứ Nhất
Icon Bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 09 nghị quyết chuyên đề
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 tại 06 huyện, thành phố
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 16 nghị quyết chuyên đề
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE