banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 13 nghị quyết chuyên đề
26-8-2022
Sáng ngày 26/8/2022, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền
HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 13 nghị quyết chuyên đề
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VM

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh: đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó chủ tịch; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Giám đốc một số sở, ngành liên quan đến nội dung trình kỳ họp; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua 13 nghị quyết chuyên đề, gồm: Các Nghị quyết quy định các nội dung theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh như: cơ chế lồng ghép các nguồn vốn; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã xem xét và thông qua một số Nghị quyết về: Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh; Chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài; Phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4); Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; Điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương, công khai và có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nội dung của từng cơ chế cũng như các mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để các tổ chức, đơn vị, địa phương thuận lợi nhất khi triển khai thực hiện và các chương trình mục tiêu sớm được triển khai có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người dân ở nơi được thụ hưởng của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua đó, đồng chí đề nghị UBND các cấp phải phân bổ vốn của từng chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; đồng thời, phải quan tâm cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho từng dự án, tiểu dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Công tác thẩm định, phê duyệt các dự án này phải bảo đảm quy định của pháp luật, nhưng phải sát thực tiễn và với tinh thần khẩn trương cao nhất để các chương trình, dự án được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra; có giải pháp, biện pháp thật cụ thể, quyết liệt, gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, người đứng đầu; có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đồng chí cho rằng đây là dự án quan trọng, thể hiện sự tri ân đối với lớp cha, anh đi trước và có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện phải cố gắng tái hiện cho được nguyên bản, phục dựng các hiện vật phải bảo đảm tính chân thực, phản ánh rõ nét, sinh động các hoạt động chủ yếu của Tỉnh ủy ở thời điểm lịch sử này; quá trình triển khai Dự án phải bảo đảm tiến độ và chất lượng để công trình sớm đưa vào hoạt động, thiết thực phục vụ Nhân dân và du khách thập phương đến thăm, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

TH  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của hợp tác xã tại huyện Ia H'Drai
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của hợp tác xã tại huyện Kon Rẫy
Icon Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp giải trình lần thứ Nhất
Icon Bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 09 nghị quyết chuyên đề
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 tại 06 huyện, thành phố
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE