banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua 20 nghị quyết
25-4-2023
Sáng ngày 25/4/2023, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua 20 nghị quyết
Quang cảnh kỳ họp

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự kỳ họp có các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,  một số sở, ngành liên quan đến nội dung trình kỳ họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và 48/50 vị đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua 20 nghị quyết, gồm 02 nghị quyết về nhân sự và 18 nghị quyết chuyên đề.

Trong các nghị quyết chuyên đề đã đề cập đến những vấn đề quan trọng của tỉnh như: điều chỉnh chỉ tiêu và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020; điều chỉnh chủ trương và kéo dài thời gian thực hiện một số dự án đầu tư công; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác; quyết định danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố; nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045; giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

Đồng thời, kỳ họp cũng xem xét báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát chuyên đề thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian vừa qua và thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát.

Về công tác nhân sự, kỳ họp xem xét, thống nhất miễn nhiễm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hữu Hùng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã nghỉ hưu và bầu bổ sung ông Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có giải pháp, biện pháp thật cụ thể, quyết liệt, xác định rõ thời gian hoàn thành gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, người đứng đầu chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền để nguồn vốn đã được bố trí cho từng dự án, chương trình được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đã được xác định, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện đầy đủ các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để các dự án có liên quan sớm được triển khai. Phấn đấu năm 2023, tỉnh Kon Tum giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch thực nguồn.

Đối với quy hoạch Khu du lịch Măng Đen, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045; trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch Khu du lịch Măng Đen phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường và tạo điều kiện để huyện Kon Plong sớm phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng các năm 2021 và 2022 đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc trồng và phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội... Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra kết quả đạt được trong việc trồng rừng vẫn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, còn nhiều hạn chế, yếu kém,  đồng thời đề nghị từng địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển rừng đã đề ra tại Nghị quyết giám sát của HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém, có giải pháp cụ thể, quyết liệt để khắc phục và thực hiện tốt hơn nữa công tác trồng rừng gắn với quản lý bảo vệ rừng trong thời gian đến; quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch, chỉ tiêu trồng rừng năm 2023 và các năm tiếp theo.

Bùi Văn Thắng  
Tin liên quan:
Icon Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2022
Icon Đoàn giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tuyến về chỉ tiêu trồng rừng và dược liệu
Icon Bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI
Icon CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH TRÁCH NHIỆM CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ
Icon Đại biểu HĐND thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề đối với các trình Kỳ họp họp thứ 4 HĐND tỉnh
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 11 năm 2022
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Quyết Thắng
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE