banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Cần chính sách ưu tiên và tài chính với đồng bào dân tộc thiểu số về đất đai
23-6-2023
Ngày 21/6/2023 Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tại 2 phiên thảo luận về nội dung này, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Nàng Xô Vi đã cùng 55 đại biểu phát biểu, 6 đại biểu tranh luận tham gia xây dựng luật.
Cần chính sách ưu tiên và tài chính với đồng bào dân tộc thiểu số về đất đai
ĐBQH Nàng Xô Vi phát biểu tại Hội trường

Theo đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi, Luật Đất đai là một dự án luật rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đại bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những người sống chủ yếu dựa vào canh tác trồng trọt. Theo Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2030 đã được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết số 120, Quốc hội XIV. Đến năm 2019 cả nước đã có khoảng 52.450 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở và nhà ở, 210.400 hộ thiếu đất sản xuất và có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất, có 462.000 hộ thiếu đất sản xuất và có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề. Nếu so sánh vào năm 2012, số hộ thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất là 724.850 hộ, tăng hơn 500.000 hộ và gấp 3,2 lần so với năm 2012.

Hiện nay, hầu hết diện tích đất nông nghiệp đã được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến các chủ sử dụng. Trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai, diện tích đất chưa sử dụng phần lớn là đất dốc và đã qua sử dụng để canh tác nương rẫy, chất lượng đất bị suy giảm. Vì vậy, việc khai thác diện tích đất chưa sử dụng này để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn. Nếu thực hiện, cần mức đầu tư lớn để khai hoang, phục hóa, cải tạo đất, tuy nhiên chất lượng đất không tốt để phục vụ canh tác. Tổng hợp thông tin từ các tỉnh cho thấy, nhiều địa phương cho rằng nguồn quỹ đất còn rất ít và mức hỗ trợ tạo quỹ đất còn thấp, do đó khó khăn cho việc thực hiện tạo thêm quỹ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận

Mặt khác, trong thời gian qua cả nước đang tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Do đó, trong thời gian tới địa bàn vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ giảm nhiều. Theo mục tiêu của Nghị quyết số 88, Quốc hội XIV là đến năm 2030 vùng dân tộc thiểu số miền núi không có thôn, xã đặc biệt khó khăn. Như vậy, đối tượng áp dụng chính sách được thụ hưởng sẽ bị thu hẹp rất nhiều so với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 dự thảo luật. Do đó, nhằm thể chế hóa nội dung có chính sách phù hợp để ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, chính sách tài chính về đất đai phù hợp đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đại biểu Nàng Xô Vi đề nghị: Thứ nhất, sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 17 dự thảo luật về trách nhiệm của nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng mở rộng đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được nhà nước bảo đảm về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng, đất sản xuất phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Thứ hai, ngoài các chính sách hiện hành, cần tạo thêm quỹ đất từ diện tích thực tế đang có của các địa phương vào sử dụng đất để giải quyết nhu cầu sản xuất của các hộ gia đình đang thiếu đất sản xuất, trong đó tập trung vào quỹ đất nông nghiệp do xã, cộng đồng dân cư quản lý, đặc biệt là diện tích do các nông, lâm trường đã bàn giao về cho địa phương quản lý. Vì, nếu nhà nước không nâng mức hỗ trợ phù hợp thì khó thực hiện. Ví dụ như diện tích đất đã thu hồi từ các nông, lâm trường theo Nghị quyết số 112 của Quốc hội bàn giao về địa phương quản lý và giao cho các hộ dân người dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, nhưng trong thời gian qua phần lớn diện tích này chưa thể sử dụng được vì thiếu vốn để đo vẽ bản đồ địa chính, khai hoang, do nguồn vốn thực hiện các công việc này là do ngân sách của cấp huyện đảm bảo, trong khi đó ngân sách của các huyện, của các tỉnh miền núi hiện nay rất khó khăn, 2/3 do ngân sách cấp trên hỗ trợ nên không có kinh phí để bố trí thực hiện các công việc trên.

Dự án Luật đất đai (sửa đổi) này sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV./.

Hồ Nam, VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Cần nghiên cứu tách đất trồng lúa thành loại đất riêng
Icon Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Viễn thông (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon Quốc hội chất vấn tại kỳ thứ 5
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về dự thảo sửa đổi các luật Nhà ở, Tài nguyên nước và Các tổ chức tín dụng
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE