banner
Chủ nhật, ngày 21/4/2024
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đăk Hà
23-2-2024
Ngày 23/02/2024, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Phạm Đình Thanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đăk Hà
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VM

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, các phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp công lập đóng chân trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Theo báo cáo của UBND huyện Đăk Hà, đến nay toàn huyện Đăk Hà có 40 đơn vị sự nghiệp, giảm 11 đơn vị so với năm 2015. Trong đó có 01 đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên; 02 đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên; 37 đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường  xuyên.

Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 1.379 người. Trong đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.356 người; sự nghiệp văn hóa 12 người; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 06 người; Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị 20 người. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có 9 người. 

Việc sắp xếp, tổ chức lại, thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, cơ cấu hợp lý đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong tình hình mới.

Tuy vậy, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn. Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên còn ít.

Nguyên nhân là do một số đơn vị sự nghiệp còn thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực giáo dục. Nguồn thu từ phí, thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ của một số đơn vị sự nghiệp công lập không ổn định đã làm ảnh hưởng đến khả năng tăng mức độ tự chủ để tiến tới tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà Nguyễn Minh Vương giải trình. Ảnh: VM

Để thực hiện thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện Đăk Hà đề xuất cần đẩy mạnh việc chuyển đổi các ĐVSNCL đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi thường xuyên, tự chủ một phần chi đầu tư, hạch toán như doanh nghiệp phù hợp điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương. Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện nhằm giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm; tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát về năng lực chuyên môn, đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh phát biểu. Ảnh: VM

Qua giám sát trực tiếp và nghe UBND, các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp công lập đóng chân trên địa bàn huyện Đăk Hà báo cáo giải trình ý kiến của các sở, ngành có liên quan về công tác cán bộ và cơ chế, chính sách; về việc tinh giản biên chế và tuyển dụng; về cơ chế tự chủ; về thực hiện các dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công… Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phạm Đình Thanh ghi nhận những nỗ lực của UBND huyện, các đơn vị liên quan của huyện trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua đó, đồng chí đề nghị UBND huyện rà soát, bổ sung, báo cáo rõ quy định về việc ban hành chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện có phù hợp với thực tế của địa phương hay không để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét; thống kê chính xác các số liệu... đồng thời đối chiếu lại với Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để thực hiện sắp xếp các đơn vị, nhất là các đơn vị giáo dục để phù hợp, thuận lợi cho học sinh đi học.

CTQH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội
Icon Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Sa Thầy
Icon Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Đăk Tô
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội tại huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị TXCT chuyên đề về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Icon Một số kết quả của kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm bổ sung quy định cụ thể về cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE