banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Thường trực HĐND tỉnh xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh
2-7-2024
Sáng ngày 02/7/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để xem xét báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh của Đoàn giám sát HĐND tỉnh và báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải chủ trì cuộc họp.
Thường trực HĐND tỉnh xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QV

          Tham dự cuộc họp ở điểm cầu cấp tỉnh có các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ và Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị có liên quan.

        Tại buổi làm việc, trên cơ sở dự thảo báo cáo kết quả giám sát 02 chuyên đề do Thư ký của Đoàn giám sát HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh thông qua, lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Y tế; UBND các huyện: Ngọc Hồi, Đăk Hà, Sa Thầy và UBND thành phố Kon Tum đã tích cực thảo luận, cho ý kiến tham gia, nhất là về những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đơn vị cũng báo cáo làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm thống nhất cao với kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai khắc phục những tồn tại hạn chế và những kiến nghị đề xuất mà Đoàn giám sát đã nêu.

          Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải cơ bản thống nhất với các ý kiến tham gia vào 02 dự thảo báo cáo của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, UBND các  huyện, thành phố và giao cho Thư ký của các Đoàn giám sát tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo để trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII sắp đến. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ giải pháp, thời gian để khắc phục những tồn tại hạn chế và thực hiện các kiến nghị khi nghị quyết và kết luận giám sát các chuyên đề trên được ban hành.

 

Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon Tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định công tác nhân sự và các nội dung thuộc thẩm quyền
Icon Xung quanh việc tuyển dụng và sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh
Icon Kỳ họp 7 HĐND khoá XII dự kiến sửa đổi Nghị quyết về Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình tháng 6/2024
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Kroong và thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Icon Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại sở Tài nguyên và Môi trường
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Y tế
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại các xã Đăk Tờ Re, Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE