banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Y tế
8-6-2024
Ngày 07/6/2024, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Y tế về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát Hồ Văn Đà chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Y tế và các phòng, ban chuyên môn có liên quan.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Y tế
Quảng cảnh buổi làm việc với Sở Y tế. Ảnh: QV

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có có 451 cơ sở y tế, trong đó: cơ sở y tế công lập 120 cơ sở; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 331 cơ sở (trong đó có Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An). Qua khảo sát tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và và báo cáo của Sở Y tế cho thấy: công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế đã được Sở quan tâm thực hiện, đã phân công 01 lãnh đạo Sở, phòng Nghiệp vụ Y Dược phụ trách chỉ đạo, tham mưu triển khai các hoạt động quản lý, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh; đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 về quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh, các văn bản chỉ đạo công tác quản lý chất thải tại cơ sở y tế. Chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh sau khi phân loại được thu gom, lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải của đơn vị để đưa đi xử lý; chất thải thông thường được hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum và các Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện để thu gom và xử lý; công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở y tế được quan tâm thực hiện…

Đoàn khảo sát thực tế khu xử lý nước thải của Bệnh viên Đa khoa tỉnh. Ảnh: QV

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường của ngành y tế vẫn còn một số hạn chế như: một số cơ sở y tế chưa đủ hồ sơ môi trường (Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm y tế huyện Kon Plông, Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai); công tác quan trắc nước thải chưa đủ tần suất theo quy định (Bệnh viên Tâm thần, Trung tâm Y tế huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi và Ia H’Drai); Trung tâm Giám định Y khoa, các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế…

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát chỉ ra qua thực tế tại một số cơ sở y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện đúng Điều 62 Luật bảo vệ môi trường, rà soát các thủ tục môi trường còn thiếu để kịp thời bổ sung trước ngày 01/01/2025 theo quy định, thực hiện đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại lây nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng và Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai; có giải pháp khắc phục hạn chế liên quan đến việc Trung tâm Giám định Y khoa, các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại các xã Đăk Tờ Re, Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Sa Thầy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sa Thầy
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ngọc Hồi
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Đăk Tô
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Glei
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE