banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
19-11-2014

Trong năm 2014, HĐND huyện Sa Thầy khóa IX tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức kỳ họp thứ 8, 9 theo luật định.Thực hiện giám sát tại kỳ họp theo quy định; giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (năm 2010-2013) tại các xã, thị trấn, Thanh tra huyện; giám sát kết quả triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình từ nguồn ngân sách nhà nước; giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND các xã, thị trấn; giám sát một số chương trình hỗ trợ có mục tiêu cho nhân dân trong huyện về phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo; giám sát chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát công tác bố trí, sắp xếp công việc cho cán bộ, công chức cấp xã tại các xã, thị trấn theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP; giám sát việc tổ chức thực hiện y tế học đường; giám sát hoạt động của Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện; giám sát việc cấp và sử dụng giấy phép sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở sản xuất đồ mộc tại các xã, thị trấn; giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công sở cho các tổ chức, đất ở, đất sản xuất cho hộ gia đình trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện quản lý đất đai, khoáng sản tại một số xã trên địa bàn huyện. Duy trì thường xuyên Hội nghị giao ban Quý với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và Thường trực HĐND- UBND các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể quần chúng trong công tác tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Tổ chức đoàn đại biểu HĐND huyện đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND tại một số tỉnh, thành phố trong nước. Tham gia cùng UBND huyện tiếp công dân định kỳ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật./. (LNN).

  
Tin liên quan:
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE