banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
20-11-2014
Trong tháng 9/2014, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc giải quyết tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trên địa bàn thị trấn Đăk Tô; tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2014 giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn; tham gia cùng với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện Đề án quy hoạch phát triển vùng rau chuyên canh trên địa bàn huyện; phối hợp với Thường trực và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình giao rừng để bảo vệ và quản lý chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện…

Tháng 10/2014, Thường trực HĐND huyện chủ trì  tổ chức giám sát chuyên đề tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền địa phương; tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức họp liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện; tổ chức họp thường kỳ để xem xét và cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình hoạt động tháng 11/2014 của Thường trực HĐND huyện; báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển vùng rau chuyên canh trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền địa phương…/.

MT  
Tin liên quan:
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Sa Thầy khoá IX
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Kon Rẫy, khoá XIII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE