banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
20-11-2014
Trong quý III/2014, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 để xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII; bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; thông qua tờ trình về phương án giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến của cử tri còn tồn đọng tại kỳ họp thứ 7 và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 8; Xem xét và cho ý kiến việc sát nhập, chia tách địa giới hành chính cấp xã; Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú tại 06 xã Đăk Pek, Đăk Nhoong, Đăk Kroong, Đăk Blô, Đăk Long và thị trấn Đăk Glei; Điều hòa, phối hợp Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về “xây dựng nông thôn mới” tại UBND các xã Đăk Pek, Mường Hoong, Đăk Long và hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến kiến nghị của cử tri và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại xã Đăk Nhoong; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát đối với hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn; Duy trì ổn định việc trực và tiếp công dân, đôn đốc xử lí đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.
Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quý III vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Chưa tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giữa nhiệm kỳ;     Tiến độ giám sát của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện còn chậm.

Trong quý IV/2014, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tập trung chỉ đạo chuẩn bị và nâng cao chất lượng các nội dung báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 9; tổ chức giám sát về xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Đăk Kroong và Đăk Môn; Tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc UBND huyện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thứ 7, 8 và các kết luận sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri truớc và sau kỳ họp thứ 9; Điều hòa, phối hợp hai Ban Hội đồng nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2014./.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE