banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
20-11-2014
Trong quý III/2014, Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy tập trung phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam và hai Ban của HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện, khóa XIII. Phối hợp với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND các xã tiếp xúc cử tri. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát tình hình xây dựng nhà bán trú cho học sinh trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015; giám sát kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN giai đoạn 2011-2015; Tham gia giám sát cùng với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình giao rừng để bảo vệ và quản lý chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn.

Quý III/2014, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phát huy được vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND trước cử tri, tuy nhiên các Tổ đại biểu chưa tổ chức họp theo quy định; một số Tổ chưa báo cáo tình hình hoạt động của Tổ hàng quý gửi về Thường trực HĐND huyện; chưa phân công các thành viên trong Tổ tham gia giám sát cùng với Thường trực HĐND huyện, hai Ban của HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn khi tiến hành giám sát tại địa bàn mình ứng cử; Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri các Tổ đại biểu chưa tham gia họp để phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi lên tỉnh, huyện.

Trong quý IV/2014, ngoài chủ trì tổ chức họp liên tịch với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện và hai Ban của HĐND huyện để thống nhất về nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện tham gia cùng với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế và Ban KT-XH HĐND huyện giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát công tác thi hành án dân sự, truy tố, xét xử và tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2014 trên địa bàn huyện; Thực hiện việc tiếp công dân theo quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện và UBMTTQ Việt Nam huyện; Phối họp với UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ 7, 8 HĐND huyện, khóa XIII có hiệu quả. /.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Sa Thầy khoá IX
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE