banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
20-11-2014
Dự kiến trong hai ngày 16 và 17/12/2014, Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức tại thành phố Kon Tum.

Tại kỳ họp này, ngoài những nội dung theo luật định, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua một số nội dung chính như: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố năm 2014 và Chương trình hoạt động năm 2015; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố năm 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận còn khác nhau của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; Tờ trình về kinh phí hoạt động và Chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015; Báo cáo tình hình hoạt động của các Ban HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố; Ý kiến tham gia xây dựng Chính quyền của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 Quốc hội; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ do HĐND thành phố bầu; Chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND thành phố…

Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Kon Tum khóa X dự kiến thông qua 8 nghị quyết về Chương trình hoạt động; Nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN; Kế hoạch sử dụng đất; Chương trình giám sát; Dự toán phân bổ ngân sách; Nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2015 và Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. /.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Sa Thầy khoá IX
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE