Họp báo Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
29/11/2018 10:32:24 SA
Ngày 29/11/2018, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp báo để thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương có cơ quan thường trú, cơ quan đại diện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Tuấn Duy-Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp báo.
Họp báo Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: VM

Tại cuộc họp báo, các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và đại biểu dự họp đã nghe đồng chí Đoàn Tuấn Duy-Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông báo nội dung, thời gian, địa điểm và phổ biến một số vấn đề về công tác tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI.

Theo đó, ngoài các nội dung trình kỳ họp theo quy định của pháp luật, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019; kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công năm 2019; Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019; đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum; về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020; Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; về việc ban hành mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020; bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành; quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum...

Kỳ họp còn xem xét, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu; nghe thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

Theo dự kiến, để hoàn thành các nội dung này, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khoá XI sẽ làm việc trong 03 ngày (từ ngày 05-07/12/2018); khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 05/12/2018 tại Hội trường Trụ sở HĐND tỉnh, số 196 - đường Bà Triệu - thành phố Kon Tum.

Đài PT-TH tỉnh sẽ truyền hình trực tiếp Phiên khai mạc; Phiên chất vấn; Phiên tiếp thu - giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận và Phiên bế mạc kỳ họp.

Qua trao đổi, các cơ quan báo chí và đại biểu dự họp báo đã nắm đầy đủ các nội dung của kỳ họp. Tuy vậy, đồng chí Đoàn Tuấn Duy đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và các đồng chí phóng viên báo, đài trung ương và địa phương tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức phổ biến, thông tin tuyên truyền sâu rộng về Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân và cử tri trong tỉnh biết; Công an tỉnh có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho kỳ họp.

 

TH  
Tin liên quan:
Icon Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Văn Đà tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Trãi
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Blà
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình kinh tế xã hội tại thành phố Kon Tum
Icon Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KRING BA TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI PHƯỜNG TRƯỜNG CHINH
Icon Ông Nguyễn Hữu Tháp được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon CHỦ TỊCH UBND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ ĐĂK RƠ WA
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC