Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019
25/10/2019 1:23:15 CH
Sáng 23/10, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn khảo sát của Ban KT-NS HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Văn Đà - Trưởng Ban KT-NS làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động- Thương Binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019.
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TA

Theo báo cáo của các sở, ngành liên quan, tổng kế hoạch vốn NSNN năm 2019 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum 2.138,469 tỷ đồng. Đến tháng 9/2019, tổng vốn đã phân bổ cho các dự án 1.990,403 tỷ đồng; số vốn chưa được Trung ương phân bổ 148,066 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 112,066 tỷ đồng, vốn nước ngoài 36 tỷ đồng. Trên cơ sở vốn Trung ương giao, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ cho các địa phương, đơn vị thực hiện với tổng vốn 2.155,289 tỷ đồng, tăng 164,886 tỷ đồng so với tổng vốn Trung ương phân bổ cho tỉnh. Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ, tỉnh được phép kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm 2018 sang năm 2019 với tổng nguồn vốn 571,028 tỷ đồng.

Tính đến 31/8/2019, tổng vốn đầu tư phát triển đã giải ngân được 1.066,269 tỷ đồng, đạt 39,1% so với kế hoạch tỉnh giao; trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 là 975,299 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch, giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài là 90,970 tỷ đồng, đạt 15,92% kế hoạch. Dự kiến thực hiện cả năm 2019 là 2.598,911 tỷ đồng, đạt khoảng 95,3% kế hoạch; phần vốn còn lại tiếp tục kéo dài sang năm 2020 theo quy định.

Ngoài nguồn vốn do địa phương quản lý, năm 2019 tỉnh đã huy động được 855,467 tỷ đồng từ các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác để phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, tạo động lực để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh còn huy động nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, các dự án khai thác quỹ đất để hoàn thiện cơ sở hạ tầng như Dự án Vincom Shophouse Kon Tum 289,6 tỷ đồng; Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum 1.700 tỷ đồng...

Về cơ bản, các dự án đã được triển khai thực hiện đạt tiến độ đề ra. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân cũng như công tác thu hút, kêu gọi đầu tư…

 Tuy vậy, trong quá trình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư gặp nhiều vướng mắc; việc lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chương trình, mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ còn hạn chế, chưa đồng bộ...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 từ các dự án không có khả năng giải ngân sang dự án thiếu vốn hoặc nộp trả lại ngân sách Trung ương phần vốn không có nhu cầu để đảm bảo tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đạt cao nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Đà - Trưởng Ban KT-NS của HĐND tỉnh đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành trong quá trình thực hiện kế hoạch và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019. Qua đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo các sở, ngành tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, hoàn thành đến đâu tiến hành nghiệm thu và giải ngân vốn đến đó; thực hiện tốt công tác thu ngân sách; tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 của tỉnh.

T.A  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Kon Tum
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Hội đồng nhân dân tỉnh họp bất thường thông qua một số nội dung quan trọng
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Sở Tư pháp
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Tòa án nhân dân tỉnh
Icon HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức Kỳ họp bất thường
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri xã Đăk Rơ Wa
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC