Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
05/11/2019 8:48:33 SA
Vừa qua, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về kết quả giám sát, khảo sát các chuyên đề 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
(Quang cảnh buổi làm việc)

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã thông báo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng; kết quả khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 và hoạt động của hệ thống phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành về tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng. Qua đó, đã tiến hành 58 cuộc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực đất đai, xây dựng; phát hiện và xử lý đối với 496 trường hợp, trong đó lĩnh vực đất đai 194 trường hợp, lĩnh vực xây dựng 302 trường hợp.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019: Đến nay, tổng số vốn đã được phân bổ chi tiết cho các dự án là 2.100.044 triệu đồng. Trong đó: Vốn trong nước 1.551.867 triệu đồng, vốn nước ngoài 548.177 triệu đồng. Tính đến ngày 31/8/2019, HĐND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn từ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương là 893.266 triệu đồng và phân bổ chi tiết nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 496.403 triệu đồng cho các địa phương, đơn vị chủ đầu tư để triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ, vốn kế hoạch năm 2018 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019 là 571.082 triệu đồng, trong đó: Các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương 32.718 triệu đồng; các nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương 80.121 triệu đồng; nguồn Trái phiếu Chính phủ: 410.482 triệu đồng; Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 47.760 triệu đồng.

Tính đến 31/8/2019, tổng số vốn đầu tư phát triển đã giải ngân là 1.066.269 triệu đồng, đạt tỷ lệ 39,1% so với mức vốn kế hoạch địa phương giao. Trong đó, giải ngân của kế hoạch vốn năm 2019 là 975.299 triệu đồng, đạt 50,7%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 90.970 triệu đồng, đạt 15,92% kế hoạch và tổng số vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG đã giải ngân là 20.041/109.641 triệu đồng, đạt tỷ lệ 18,2%.

Về hoạt động của hệ thống phát thanh, truyền hình, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý và hoạt động đối với công tác phát thanh, truyền hình của tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông ban hành hơn 10 văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ về phát thanh, truyền hình cơ sở. Tuy nhiên, UBND cấp huyện, cấp xã chưa quan tâm thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, chưa xây dựng quy chế quản lý và hoạt động của trạm truyền thanh cơ sở, chưa kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, tồn tại phát sinh tại cơ sở.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia thảo luận, tập trung làm rõ một số ưu, khuyết điểm và kiến nghị các giải pháp thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng; giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước; hoạt động của hệ thống phát thanh và truyền hình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra; cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các lĩnh vực mà Đoàn giám sát, khảo sát HĐND tỉnh đã chỉ ra; chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng; xây dựng đề án chung đối với hoạt động phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Kring Ba-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra ; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong việc thanh kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng; giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư phát triển; củng cố hoạt động của hệ thống phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tr. Anh  
Tin liên quan:
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khảo sát việc xây dựng thủy điện Đăk Mi
Icon Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Kon Tum
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Hội đồng nhân dân tỉnh họp bất thường thông qua một số nội dung quan trọng
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Sở Tư pháp
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Tòa án nhân dân tỉnh
Icon HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức Kỳ họp bất thường
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC