banner
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
26/10/2020 7:24:07 SA
Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 24/10/2020) của kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia 10 buổi làm việc theo hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nghe trình bày 31 tờ trình, báo cáo về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;… Và tiến hành thảo luận dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 7 dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi);
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ nhất của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám phát biểu tại điểm cầu Kon Tum

Tại các Phiên thảo luận này, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã có 3 lượt phát biểu ý kiến tham gia xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam (về trách nhiệm và chế độ chính sách của cơ quan, tổ chức và công dân tham gia phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ Biên phòng; Nhiệm vụ Bộ đội Biên phòng; Về huy động người, phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã; việc bổ sung biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp dịch vụ điện; vấn đề xử lý hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy;…) và Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đại biểu Quốc hội Rơ Châm Long (A Long) đã phát biểu ý kiến tham gia xây dựng Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (về đối tượng áp dụng; Các hành vi bị nghiêm cấm; Quy định về tiền dịch vụ, xây dựng quỹ; Quản lý nhà nước về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV từ ngày 26 đến ngày 27/10/2020 theo hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon XUNG QUANH VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Icon Hoạt động trong tháng 10 và 11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THỜI GIAN QUA
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Tham gia Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Icon VỀ VẤN ĐỀ PHỐI HỢP THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon VỀ VẤN ĐỀ HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Icon VẤN ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Icon VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC