banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Ngân hàng chính sách xã hội trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo
11-7-2018
Ngày 20/6/2018, Ngân hàng chính sách xã hội đã có Công văn số 2754/NHCS-TDNN trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV về: Để giải quyết việc làm và tăng thu nhập người dân đặc biệt là hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn, đồng thời nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của một vài loại nông sản đặc sản của tỉnh, trong thời gian qua nhân dân một số huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai trồng cây dược liệu Hồng đẳng sâm với suất đầu tư khoảng 150 triệu đồng/ha với chu kỳ thu hoạch từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ được vay vốn tối đa 50 triệu đồng/hộ để phục vụ sản xuất kinh nên không đủ vốn để người dân trồng cây Hồng đẳng sâm. Vì vậy đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội sửa đổi Quyết định số 34/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2014 theo hướng tăng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ như hiện nay lên 100 triệu đồng/hộ.
Ngân hàng chính sách xã hội trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum  về nâng mức cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo

Ngân hàng chính sách xã hội trả lời như sau: Trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội luôn tích cực kiến nghị, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ cân đối nguồn vốn để cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phù hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng vốn của hộ nghèo, cận nghèo. Xét theo tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có những quyết định về điều chỉnh, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh. Theo đó, đến nay mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đã được nâng từ 30 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ. Về đề nghị nâng mức vay vốn tối đa đối với hộ cận nghèo từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng của cử tri tỉnh Kon Tum, Ngân hàng chính sách xã hội xin tiếp thu để trình Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Icon Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách giảm nghèo
Icon Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
Icon Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
Icon Bộ Y tế trả lời một số ý kiến cử tri về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE