banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018
20-8-2018

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(20/8)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch tham gia Đoàn giám sát của MTTQVN tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện KonPlong, Kon Rẫy).

- 08h00: Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tham gia Khảo sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngày 20, 22/8 huyện Đăk Hà; 24/8 huyện KonPlong).

- 13h30: Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Kon Rẫy).

Thứ ba

(21/8)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 06h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực tham gia chỉ đạo, điều hành diễn tập KVPT tại huyện Đăk Tô năm 2018 (02 ngày).

- 08h00: Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH Khảo sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngày 21, 22/8 TP Kon Tum; ngày 23, 24/8 KonPlong).

- 13h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch tham gia Đoàn giám sát tuyến đường Trường Sơn Đông của Đ/c Phó Chủ tịch Quốc Hội.

Thứ tư

(22/8)

Sáng

 

Chiều

- 08h30: Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018 (trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; đ/c Thế, CVP).

- 13h30: Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Ngọc Hồi).

Thứ năm

(23/8)

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phòng họp số 1, HĐND tỉnh; Trưởng các Ban, CVP, Phó CVP tổng hợp).

- 08h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực tham gia Đoàn giám sát của MTTQVN tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(ngày 23/8 huyện Tu Mơ Rông; ngày 24/8 TP Kon Tum).

- 08h00: Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(huyện Tu Mơ Rông).

- 13h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch tham gia Báo cáo giám sát của MTTQVN tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Đăk Tô).

Thứ sáu

(24/8)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế, CVP).

- 08h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (Xã Hòa Bình, TP Kon Tum).

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE