banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018
27-8-2018

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(27/8)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực tham gia Đoàn giám sát của MTTQVN tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(ngày 27/8 TP Kon Tum, huyện Sa Thầy; sáng 28/8 huyện Ia H’Drai).

- 13h30: Đ/c Đào Duy Thế, Chánh Văn phòng Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(huyện Sa Thầy).

Thứ ba

(28/8)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH Khảo sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngày 28, 29/8 huyện Kon Rẫy; ngày 31/8 Sở LĐ-TB&XH).

- 08h00: Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tham gia Khảo sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngày 28, 29/8 huyện Sa Thầy; 31/8 Sở LĐ-TB&XH).

Làm việc

Thứ tư

(29/8)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Đào Duy Thế, Chánh Văn phòng tham dự Hội nghị bồi dưỡng “Đại biểu dân cử với báo chí và hoạt động truyền thông” tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (02 ngày).

 

Làm việc

Thứ năm

(30/8)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Cả ngày, Hội trường Tỉnh ủy).

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phòng họp số 1, HĐND tỉnh; Trưởng các Ban, Phó CVP tổng hợp).

Làm việc

Thứ sáu

(31/8)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Duy, PCVP).

 

- 13h30: Thường trực HĐND tỉnh dự họp Cơ quan Văn phòng định kỳ tháng 8/2018 (Phòng họp số 2).

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE