banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
30-8-2018
Cử tri kiến nghị: Theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các quy định có liên quan thì trong thời gian qua người tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến không được hưởng chế độ tiền thưởng kèm theo, như vậy là thiệt thòi và không công bằng với các đối tượng được trao tặng Huy chương kháng chiến từ sau ngày 01/10/2017. Vì theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ thì đối tượng được Nhà nước tặng Huân, Huy chương sẽ được tặng kèm theo mức tiền thưởng từ 4,5-9,00 lần mức lương cơ sở.
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Vì vậy đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét cho các đối tượng là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quóc trong kháng chiến chống Mỹ được Nhà nước tặng Huân, Huy chương kháng chiến được trao tặng trước ngày 01/10/2017 được hưởng mức tiền thưởng kèm theo Huân, Huy chương như quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến trước và sau ngày 01/10/2017 đều được hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017 chỉ quy định mức tiền thưởng đối với các loại Huân chương, Huy chương theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng (trong đó không có quy định về Huân, Huy chương kháng chiến). Do đó, những trường hợp cử tri nêu không áp dụng mức tiền thưởng theo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Ngân hàng chính sách xã hội trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo
Icon Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Icon Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách giảm nghèo
Icon Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
Icon Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE