banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
HĐND tỉnh ban hành 21 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10
8-7-2020
Gần 02 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp và thống nhất thông qua 21 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.
HĐND tỉnh ban hành 21 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10. Ảnh:VM

Như tin đã đưa, kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình do Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh …trình; các đại biểu tiến hành các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường và nghe UBND tỉnh giải trình một số vấn đề được đại biểu quan tâm như: Giải pháp để khắc phục, tháo gỡ các khó khăn để có thể ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2020 đã đề ra; về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ...

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Công thương về tình trạng chặt phá cây cối (như: cây ăn quả, cây cao su...) trong quá trình thực hiện các dự án điện về nâng cấp, sửa chữa, bố trí mới các trụ điện đi qua vườn của nhân dân trên địa bàn huyện ĐăkGlei.

Sau khi xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 21 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.Cụ thể: Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020; Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021; Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020; Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba nhấn mạnh: Mặc dù chịu những tác động bất lợi của dịch bệnh Covid-19, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; ba lĩnh vực đột phá được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện; các sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp tục được đầu tư phát triển; một số chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững bước đầu đã hình hành; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu được duy trì sản xuất và có sự tăng trưởng; môi trường đầu tư được cải thiện; thực hiện tốt công tác cứu trợ, an sinh xã hội; chất lượng giáo dục được nâng lên; các thiết chế văn hóa – thể thao được đầu tư; quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do nắng hạn, thiếu nước; tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, vi phạm quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị vẫn còn xảy ra; các nguồn thu từ du lịch, xuất khẩu sụt giảm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19...

Để vừa đề phòng dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phục hồi kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sát cơ sở, sâu sát nhân dân, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời chỉ đạo, chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để khôi phục kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm sự ổn định căn bản, lâu dài về việc làm và an sinh xã hội sau dịch bệnh Coivd-19. Triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020 vừa được HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, khẩn trương nghiên cứu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; triển khai các biện pháp kích cầu, phục hồi ngành du lịch của tỉnh đi liền với việc bảo tồn, tôn tạo và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh.

Hai là, UBND tỉnh, các ngành quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổng hợp gửi đến kỳ họp, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Ba là, tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm kéo dài thuộc nguyên nhân chủ quan của các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận qua các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, các Ban HĐND trong 6 tháng đầu năm 2020 và Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng và công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động quy hoạch, đất đai, xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bốn là, sau kỳ họp này các cấp, các ngành cần rà soát đánh giá các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, những chỉ tiêu nào chưa hoàn thành, những chỉ tiêu nào khó hoàn thành thì phân tích làm rõ nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. HĐND đề nghị Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, trước hết là những quyết định, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề phát sinh nổi lên đang được dư luận và cử tri quan tâm, có khả năng ảnh hưởng không tốt đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ. 

TH  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon HĐND thành phố Kon Tum họp bất thường quyết định những vấn đề quan trọng
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải tiếp xúc cử tri huyện Đăk Tô
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri phường Duy Tân
Icon Ban Pháp chế khảo sát về công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng tại huyện Ngọc Hồi
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khảo sát về giá nước sinh hoạt
Icon BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI THÀNH PHỐ KON TUM
Icon HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kon Plông
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE