banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải tiếp xúc cử tri huyện Đăk Tô
22-6-2020
Trong 3 ngày (từ ngày 17/6 -19/6/2020), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Đăk Tô tiếp xúc cử tri tại các: xã Đăk Trăm, Tân Cảnh, Đăk Rơ Nga, Kon Đào và thị trấn Đăk Tô.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải  tiếp xúc cử tri  huyện  Đăk Tô
Quang cảnh Hội nghị TXCT xã Kon Đào

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Đăk Tô đã thông báo với cử tri về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và HĐND huyện Đăk Tô; báo cáo tóm tắt nội dung một số báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết; thông báo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh và HĐND huyện Đăk Tô.

Tại các hội nghị, có những ý kiến của cử tri liên quan đến nhiều cấp. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cử tri kiến nghị vào các lĩnh vực như: thu hồi đất của Công ty Cao su giao về cho địa phương quản lý, sử dụng cho hiệu quả; bồi thường, hỗ trợ cho người dân tại thao trường huấn luyện xã Đăk Rơ Nga; về công tác quản lý bảo vệ rừng; cần kéo dài thời gian vay theo Nghị quyết 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh; sửa chữa Quốc lộ 40B đoạn qua xã Kon Đào; cấp sổ đỏ cho các nhà rông tại các làng … Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và cấp huyện đã được lãnh đạo UBND xã và UBND huyện Đăk Tô tiếp thu, giải trình, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Phát biểu tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải cho rằng những vấn đề cử tri kiến nghị liên quan mật thiết đến đời sống của người dân; có 08 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh chưa được trả lời tại hội nghị sẽ được tiếp thu, tổng hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri theo quy định.

Tin và ảnh: Trương Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri phường Duy Tân
Icon Ban Pháp chế khảo sát về công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng tại huyện Ngọc Hồi
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khảo sát về giá nước sinh hoạt
Icon BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI THÀNH PHỐ KON TUM
Icon HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kon Plông
Icon HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Icon BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI HUYỆN KON PLÔNG
Icon BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020
Icon HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.
Icon Kỳ họp bất thường thông qua chủ trương đầu tư và an sinh xã hội
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE