banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật tố tụng hình sự
25-7-2022
Thực hiện Chương trình số 132/CTr-ĐĐBQH ngày 15/12/2021 về giám sát năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum; căn cứ nội dung đăng ký của đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh, ngày 19/7/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-ĐĐBQH về giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật tố tụng hình sự cấp Tỉnh, cấp Huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/3/2022” của đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh, Uỷ viên Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum.
Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách,  pháp luật tố tụng hình sự
Quang cảnh một buổi giám sát

Giám sát tập trung vào việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin báo về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự và quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phạm vi giám sát là tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tố tụng hình sự của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự cấp Tỉnh, cấp Huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/3/2022.

Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại 08 cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum; Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đăk Hà; Công an thành phố Kon Tum; Toà án Nhân dân thành phố Kon Tum; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum; Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Giám sát qua văn bản đối với các cơ quan chịu sự giám sát còn lại.

Hoạt động tổ chức triển khai và giám sát nội dung này sẽ được tiến hành từ ngày 20/7/2022 đến ngày 10/9/2022./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội tại Ban quản lý Vườn Quốc gia ChưMomRay
Icon Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE