banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị về biên chế công chức làm Văn phòng Đảng ủy cấp xã
7-9-2022
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét bổ sung 01 biên chế công chức làm chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã.
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị về biên chế công chức làm Văn phòng Đảng ủy cấp xã
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Bộ Nội vụ trả lời như sau (văn bản số 4148/BNV-CQĐP ngày 27/8/2022):

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Đồng thời, theo quy định tại Điểm 17.1, Khoản 17, Hướng dẫn số 01-HD/TƯ ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng đã quy định tổ chức cơ sở Đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra; các thành viên đều kiêm nhiệm. Theo đó, việc bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã là cán bộ, công chức cấp xã như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Hướng dẫn này và Luật cán bộ công chức hiện hành.

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Ban bí thư có chủ trương sửa đổi Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 và Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức./.

HT  
Tin liên quan:
Icon Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri về bình ổn giá
Icon Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị về việc xảy ra các trận động đất
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỬ TRI KIẾN NGHỊ GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA XII
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon NHỮNG VẤN ĐỀ CỬ TRI KIẾN NGHỊ GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri Kon Tum gửi đến sau kỳ họp thứ 6
Icon Bộ Tư pháp trả lời ý kiến cử tri Kon Tum gửi tới kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về vấn đề hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi vợ hoặc chồng đang hưởng lương hưu chết
Icon Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về giảm thời gian công tác thực tế đối với đối tượng thương binh, bệnh binh sau khi xuất ngũ
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE