banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về vấn đề hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi vợ hoặc chồng đang hưởng lương hưu chết
8-10-2018
Ngày 04/10/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum nhận được Công văn số 3721/LĐTBXH-VP ngày 05/9/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri  về vấn đề hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi vợ hoặc chồng  đang hưởng lương hưu chết
Ảnh minh họa: Hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri kiến nghị: Đề nghị xem xét báo cáo Quốc hội sửa đổi điểm b, khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 theo hướng bỏ quy định Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với trường hợp không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi vợ hoặc chồng đang hưởng lương hưu chết. Vì những người này đa số tuổi đã cao (xấp xỉ 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam), sinh sống chủ yếu từ thu nhập của người hưởng lương hưu nên khi người hưởng lương hưu chết, nếu chưa đủ tuổi để hưởng trợ tuất hằng tháng thì cuộc sống rất khó khăn.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:  Chế độ tử tuất trong chính sách bảo hiểm xã hội được thiết kế nhằm hướng tới việc bảo đảm thu nhập cho thân nhân của người lao động mà khi còn sống người lao động có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng, bao gồm: Con chưa đủ 18 tuổi; Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. Các thân nhân nêu trên (loại trừ con) phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở.

Riêng đối với các đối tượng bao gồm con từ đủ 18 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam và dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở thì cũng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Theo các đánh giá, dự báo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội thì với tỷ lệ đóng, hưởng vào quỹ hưu trí và tử tuất như hiện nay vẫn chưa bảo đảm được nguyên tắc đóng hưởng, mức hưởng vẫn còn cao trong mối tương quan với mức đóng. Chính vì vậy, với mức đóng như hiện nay thì việc quy định về đối tượng, điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như trên là phù hợp, bảo đảm cân đối và bảo toàn quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về giảm thời gian công tác thực tế đối với đối tượng thương binh, bệnh binh sau khi xuất ngũ
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Icon Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Ngân hàng chính sách xã hội trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo
Icon Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Icon Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách giảm nghèo
Icon Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE