banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri Kon Tum gửi đến sau kỳ họp thứ 6
9-4-2019
1. Cử tri kiến nghị: Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giai đoạn 1976-1979 , nhân dân xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã cưu mang, giúp đỡ người dân Campuchia thuộc các tỉnh giáp ranh với tỉnh Kon Tum do không thể chịu đựng nổi sự đàn áp của chính quyền Khme-đỏ nên đã đến tỵ nạn tại địa bàn xã Mô Rai. Cử tri mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách chế độ ưu đãi.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri Kon Tum gửi đến sau kỳ họp thứ 6

Vì vậy cử tri đề nghị xem xét, ban hành chính sách ưu đãi đối với người có công cưu mang, giúp đỡ người dân nước khác tị nạn trên lãnh thổ Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế với Campuchia giai đoạn 1976-1979.

Trả lời: Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và tổng thể chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách ưu đãi người có công nói riêng, đề xuất của cử tri về việc bổ sung các đối tượng là người Việt Nam giúp đỡ người dân Campuchia thuộc các tỉnh giáp ranh với tỉnh Kon Tum giai đoạn 1976-1979 là chưa thật sự khả thi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng hoặc bổ sung chính sách trên cơ sở phải bảo đảm tính khoa học, lịch sử và phù hợp với thực tiễn điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Cử tri kiến nghị: Đề nghị xem xét hạ thấp tuổi cho người được hưởng trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75 tuổi.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật người cao tuổi

 

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ Tư pháp trả lời ý kiến cử tri Kon Tum gửi tới kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về vấn đề hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi vợ hoặc chồng đang hưởng lương hưu chết
Icon Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về giảm thời gian công tác thực tế đối với đối tượng thương binh, bệnh binh sau khi xuất ngũ
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Icon Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Ngân hàng chính sách xã hội trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo
Icon Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Icon Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách giảm nghèo
Icon Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE