banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV
7-9-2023
Ngày 06/9/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV
Quang cảnh Hội nghị tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tại Nhà Quốc hội có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành và một số đại biểu Quốc hội.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí U Huấn-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội công tác tại tỉnh Kon Tum; lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở: Tư pháp; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Kon Tum 

Hội nghị tập trung quán triệt các điểm mới và nội dung quan trọng trong các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; thống nhất về các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; đánh giá kết quả tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; đánh giá kết quả thực hiện và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới; thảo luận, thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Đồng thời, Hội nghị nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số các bộ, ngành, địa phương báo cáo tóm tắt tham luận về: Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính; việc triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị quyết số 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết 99/2023/QH15 của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; tình hình tổ chức triển khai và chuẩn bị tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc lĩnh vực Bộ kế hoạch và Đầu tư; kết quả chủ yếu và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy định trong các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.Hồ Chí Minh; tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023, năm 2024 thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách; yêu cầu và những nội dung chủ yếu trong công tác triển khai Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh qua 26 báo cáo, tham luận đã cho thấy Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị công phu, tâm huyết, phát biểu thẳng thắn, vừa làm rõ thực trạng, vừa nêu kiến nghị, đề xuất phù hợp và có giá trị.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội cho đến nay, việc Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành 1010 văn bản, trong đó có 23 luật, 101 nghị quyết của Quốc hội,  4 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...Đồng thời, rất linh hoạt và sáng tạo, phản ứng nhanh nhẹn trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch; đáp ứng từng bước xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định khả thi với mục tiêu là kiến tạo phát triển nhanh, bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó cũng đã thử nghiệm, ban hành nhiều nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương và các lĩnh vực. Chất lượng các luật, nghị quyết được nâng lên. 

 Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội còn cho rằng tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để; một số văn bản chưa đảm bảo về chất lượng, vừa ban hành thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn hoặc có bất cập, vướng mắc, cản trở sự phát triển; một số văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập cũng chậm được xử lý...mà nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu một số bộ, ngành, địa phương chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, chưa dành sự quan tâm thỏa đáng đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. 

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên để đẩy mạnh triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng tại văn kiện Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời nêu rõ việc tổ chức Hội nghị về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tổ chức các hội nghị hoặc hình thức phù hợp nhằm quán triệt, triển khai nội dung cụ thể của các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành thuộc trách nhiệm triển khai hoặc liên quan trực tiếp tới cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, như được thể hiện rõ nét qua thành công của Hội nghị, sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”, góp phần để công tác triển khai luật, nghị quyết sẽ có những chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, sự kỳ vọng và tin tưởng của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân.

Tin và ảnh: CTQH  
Tin liên quan:
Icon ĐOÀN ĐBQH TỈNH CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT
Icon Cần điều chỉnh nội dung giải thích khái niệm “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở trợ giúp xã hội
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát các dự án đầu tư theo Nghị quyết 43 của Quốc hội
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên chất vấn về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Icon Một số kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 5
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT sau Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại xã Đăk Kan và xã Kon Đào
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT sau Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại xã Ia Dal và xã Đăk Ruồng
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE